Organisasjon

Verdipapirfondenes forenings øverste organ er generalforsamlingen og styret leder foreningens virksomhet. Den daglige driften står sekretariatet for, mens en stor del av foreningens virksomhet er forankret gjennom ulike arbeidsutvalg.

Næringspolitisk

Bransjens næringspolitiske arbeid er adskilt i en egen organisasjon, Verdipapirfondenes forening - Næringspolitikk (VFFN). Alle medlemmer av VFF er automatisk medlemmer av VFFN. VFFN har egne vedtekter som regulerer bransjens næringspolitiske arbeid. VFF og VFFN har hvert sitt styre, men der de samme personene sitter i begge styrer.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. På generalforsamlingen har alle ordinære medlemmer stemmerett. Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av mai måned.

Styret

Styret leder foreningens virksomhet, fastsetter kostnadsbudsjett, vedtar samlet medlemskontingent og regler for innkalling av denne, har ansvaret for at generalforsamlingens vedtak blir iverksatt og fører tilsyn med foreningens sekretariat.

Leder og nestleder:
Bjørn Slåtto, Eika Kapitalforvaltning
Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning

Medlemmer:

Petter Hermansen, Nordea Funds
Lone Hestnes, Danske Invest Asset Management
Jan Erik Saugestad, Storebrand Asset Management
Magny Øvrebø, Holberg Fondsforvaltning
Ola Melgård, DNB Asset Management
Alexandra Morris, SKAGEN fondene
Helge Arnesen, Alfred Berg Kapitalforvaltning

Margrethe M. Eide, Forte Fondsforvaltning
Petter Nordeng, Odin Forvaltning

Sekretariatet

Sekretariatet ledes av administrerende direktør som har ansvaret for den daglige drift.

Utvalg

En stor del av foreningens virksomhet er forankret gjennom utvalgsarbeid. Arbeid med standarder og høringssaker er typiske eksempler på problemstillinger som behandles i utvalgene, ofte som ledd i saksforberedelse til styret.

Utvalgene er åpne for medlemmer. Medlemsselskaper som ønsker å stille med en representant til et eller flere utvalg bes om å ta kontakt med sekretariatet for å melde sin interesse.

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget skal behandle saker som berører forhold der medlemmer av foreningen har handlet i strid med foreningens vedtekter, motarbeidet dens formål, handlet i strid med medlemsavtalen eller på annen måte opptrådt illojalt overfor foreningen. Utvalget er et rådgivende kontrollorgan for styret i alle saker som gjøres til gjenstand for sanksjoner overfor medlemsselskaper. Utvalget skal ledes av en uavhengig person med juridisk kompetanse.

Disiplinærutvalget har følgende sammensetning:

 • Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommesen DA (leder)
 • Christian Dahl, Handelsbanken
 • Ståle Øksnes, KLP Kapitalforvaltning

Aksjeutvalget

Aksjeutvalget behandler saker som berører aksjefond, herunder klassifisering av aksje- og kombinasjonsfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Ove Hobbesland, Handelsbanken (leder)
 • Lars Erik Moen, Danske Invest Asset Management
 • Pernille Skarstein Christensen, C Worldwide
 • Alf Inge Gjerde, Storebrand Asset Management
 • Truls Haugen, ODIN Forvaltning
 • Odd Einar Lillebostad, DNB Asset Management
 • Jon Walle, Nordea Investment Management Funds
 • Hogne I. Tyssøy, Holbergfondene
 • Ivar Qvist, Fondsfinans
 • Geir Tjetland, SKAGEN Fondene
 • Harald Grimsrud, Eika Kapitalforvaltning
 • Jan Nordlie, Fondsforvaltning

Renteutvalget

Renteutvalget behandler saker som berører rentefond, herunder klassifisering av obligasjons- og pengemarkedsfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Jacob Børs Lind, Danske Invest Asset Management (leder)
 • Trond Breivik, Eika Kapitalforvaltning
 • Harald Riise-Hanssen, KLP Kapitalforvaltning
 • Tom Lund, Storebrand Asset Management
 • Svein Aage Aanes, DNB Asset Management
 • Harald Willersrud, Nordea Investment Management
 • Christian Weldingh, Pareto Asset Management
 • Tormod Vågenes, Holberg Fondene
 • Morten Steinsland, Alfred Berg Kapitalforvaltning
 • Jon-Vegard Bjerknes, C Worldwide
 • Kevin Liang, Handelsbanken
 • Mariann Stoltenberg Lind, ODIN Forvaltning
 • Jon Steinar Eide, Forte Fondsforvaltning
 • Lars Planke Styrmo, Fondsforvaltning
 • Henning Lund, Folketrygdfondet
 • Willy Helleland, Borea Asset Management

Regnskapsutvalget

Regnskapsutvalget behandler saker knyttet til regnskap og skatt for verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Nina Berg Bjørnstad, DNB Asset Management (leder)
 • Anne-Lise Almeland, Fondsfinans Kapitalforvaltning
 • Claire Ménard, ODIN Forvaltning
 • Grethe Christine Hagen, Danske Invest Asset Management
 • Lise Nicolaisen, Eika Kapitalforvaltning
 • Sigmund Blokkdal, Nordea Funds
 • Marianne Grung Fredriksen, Holberg Fondene
 • Anne-Grethe Aarhus, Alfred Berg
 • Anne Grete Brautaset, Storebrand Asset Management
 • Aud Båtstad, KLP Kapitalforvaltning
 • Kine Hereid, Borea Asset Management
 • Svend Egil Bergh, Pareto Asset Management
 • Christoffer Carlsen, Sparebank 1 SR-bank
 • Alexander Farah, Fondsforvaltning

Markedsføringsutvalget

Markedsføringsutvalget behandler saker knyttet til markedsføring av verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Petter Nordeng, ODIN Forvaltning (leder)
 • Lisen Dybdahl, SKAGEN Fondene
 • Lena Krefting, C Worldwide
 • Stian A. Endre, Nordea Funds
 • Haavard Bruland, Danske Invest Asset Management
 • Eirik Krogstad, Storebrand Asset Management
 • Claus Brustad, KLP Kapitalforvaltning
 • Morten Berg, FIRST Fondene
 • Espen Gehrken, DNB Asset Management
 • Nicolai Seierstad Haugan, Sparebank 1 Kapitalforvaltning
 • Eivind Wilhelm Otnes, Fondsfinans

Complianceutvalget

Complianceutvalget behandler saker knyttet til regelverket for verdipapirfond og som ikke naturlig sorterer under andre utvalg i foreningen.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Anders Mohn Lian, Eika Kapitalforvaltning (leder)
 • Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning
 • Hege Rudi, DNB Asset Management
 • Simen Hofset, Danske Invest Asset Management
 • Berit Helene Larsplass, C Worldwide
 • Claire Ménard, ODIN Forvaltning
 • Hein Are Kvingedal, Storebrand Asset Management
 • Kristine Glemminge, Nordea Investment Management
 • Halfdan Backer, Nordea Funds
 • Espen Ottersen, Pareto Asset Management
 • Alexander Farah, Fondsforvaltning
 • Adnan Ashraf, Alfred Berg
 • Hilde Nødseth, Borea Asset Management
 • Bjørn Tjemsland, SKAGEN fondene
 • Arne S. Lien, Fondsfinans
 • Espen Leknes, SR-Forvaltning
 • Lise Aardal Jebsen, Forte Fondsforvaltning
 • Jan-Ivar Thorsteinsen, Sparebank 1 Kapitalforvaltning
 • Katarina Vaagenes, Holbergfondene
 • Alexander Borge, First fondene
 • Sandra Jacobsson, Handelsbanken
 • Sølvi Marie Tonning, Equinor Asset Management

  Distribusjonsutvalget

  Distribusjonsutvalget skal behandle temaer som berører distribusjon av verdipapirfond, samt distribusjon av andre finansielle produkter i den grad den påvirker markedet for distribusjon av verdipapirfond.

  Utvalget har følgende sammensetning:

  • Helene Hansteen, DNB Asset Management (leder)
  • Morten Francke Jensen, DNB Asset Management
  • Martin Henrichsen, ODIN Forvaltning
  • Bjørn Matre, Holberg Fondene
  • Rolf Christian Ugelstad, Danske Invest Asset Management
  • Even Skirstad, KLP Kapitalforvaltning
  • Kjetil Øygarden, SKAGEN Fondene
  • Stian A. Endre, Nordea Funds
  • Kurt Hauge, Storebrand Asset Management
  • Herman Aarnæs, Pareto Asset Management
  • Eivind Hjelle, Alfred Berg
  • Eirik Torsnes Kveldro, Danske Invest Asset Management
  • Christian Klerck Nilssen, First Fondene
  • Eivind Otnes, Fondsfinans
  • Benedikte Waage-Abrahamsen, C WorldWide
  • Elisabeth Tham Vinje, Handelsbanken

  Aktiv forvaltningsutvalget

  Utvalget skal behandle relevante temaer knyttet til investeringsområdet aktiv forvaltning.

  Utvalget har følgende sammensetning:

  • Marita Haugen, Nordea Investment Management (leder)
  • Oddgeir Matre, DNB Asset Management
  • Cibyl Kjærstad, Handelsbanken
  • Stig Atle Haugland, Danske Invest Asset Management
  • Anders Haugan, Pareto Asset Management
  • Håvard Langseth, Storebrand
  • Erik Clausen, Eika Kapitalforvaltning
  • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
  • Helge S. Arnesen, Alfred Berg
  • Espen Tonstad Leknes, Sparebank 1 SR-Bank

  ESG-utvalget

  Utvalget skal behandle spørsmål knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer som berører kapitalforvaltning.

  Utvalget har følgende sammensetning:

  • Lone Larson Hestnes, Danske Invest Asset Management (leder)
  • Benedikte Waage-Abrahamsen, C Worldwide
  • Lars Erik Moen, Danske Invest Asset Management
  • Laura McTavish, DNB Asset Management
  • Stig Erik Brekke, Eika Kapitalforvaltning
  • Arne Lien, Fondsfinans
  • Rickard Gjengset, Handelsbanken
  • Inga Lise Moldestad, Holbergfondene
  • Marte Siri Storaker, KLP kapitalforvaltning
  • Jens Sefland, Landkreditt
  • Bjørn Stolpestad, Nordea
  • Ane Rognved, Odin forvaltning
  • Finn Øystein Bergh, Pareto Asset Management
  • Susanne Gløersen, SEB
  • Guro Elgheim Sivertsen, Sparebank 1 SR-bank
  • Matthew Smith, Storebrand Asset Management
  • Tom Tusvik, First Fondene
  • Sondre Myge Haugland, Skagen fondene
  • Dag Messelt, Alfred Berg kapitalforvaltning

  VFF Oppgjørsforum

  VFF Oppgjørsforum er en møteplass der medlemmene kan ta opp temaer av praktisk eller juridisk art knyttet til aksjesparekonto, nødvendig samhandling mellom kontoførere, og spørsmål knyttet til verdipapiroppgjør, andelseieroppgjør og ulike typer rapportering mer generelt.

  Følgende selskap er representert:

  • KLP Kapitalforvaltning
  • DNB Asset Management
  • Storebrand Asset Management
  • Sbanken
  • SpareBank 1 Kapitalforvaltning
  • Fondsfinans Kapitalforvaltning
  • SR-forvaltning
  • SKAGEN Fondene
  • Handelsbanken NUF
  • Danske Invest Asset Management
  • Alfred Berg Kapitalforvaltning
  • C Worldwide Asset Management
  • Pareto Asset Management
  • Nordea Funds
  • Fondsforvaltning
  • Holberg fondene
  • Eika Kapitalforvaltning