Organisasjon

Verdipapirfondenes forenings øverste organ er generalforsamlingen og styret leder foreningens virksomhet. Den daglige driften står sekretariatet for, mens en stor del av foreningens virksomhet er forankret gjennom ulike arbeidsutvalg.

Næringspolitisk

Bransjens næringspolitiske arbeid er adskilt i en egen organisasjon, Verdipapirfondenes forening - Næringspolitikk (VFFN). Alle medlemmer av VFF er automatisk medlemmer av VFFN. VFFN har egne vedtekter som regulerer bransjens næringspolitiske arbeid. VFF og VFFN har hvert sitt styre, men der de samme personene sitter i begge styrer.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. På generalforsamlingen har alle ordinære medlemmer stemmerett. Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av mai måned.

Styret

Styret leder foreningens virksomhet, fastsetter kostnadsbudsjett, vedtar samlet medlemskontingent og regler for innkalling av denne, har ansvaret for at generalforsamlingens vedtak blir iverksatt og fører tilsyn med foreningens sekretariat.

Leder og nestleder:
Egil Herman Sjursen, Holberg Forvaltning
Torkild Varran, DNB Asset Management

Medlemmer:

Bjørn Slåtto, Eika Kapitalforvaltning
Petter Hermansen, Nordea Funds
Lone Hestnes, Danske Capital
Rune Selmar, ODIN Forvaltning
Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning
Jan Erik Saugestad, Storebrand Asset Management
Øyvind G. Schanke, SKAGEN fondene

Vara: 

Ivar Qvist, Fondsfinans Kapitalforvaltning
Margrethe M. Eide, Forte Fondsforvaltning

Sekretariatet

Sekretariatet ledes av administrerende direktør som har ansvaret for den daglige drift.

Utvalg

En stor del av foreningens virksomhet er forankret gjennom utvalgsarbeid. Arbeid med standarder og høringssaker er typiske eksempler på problemstillinger som behandles i utvalgene, ofte som ledd i saksforberedelse til styret.

Alle utvalg er åpne for medlemmer. Medlemsselskapene som ønsker å stille med en representant til et eller flere utvalg bes om å ta kontakt med sekretariatet for å melde sin interesse.

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget skal behandle saker som berører forhold der medlemmer av foreningen har handlet i strid med foreningens vedtekter, motarbeidet dens formål, handlet i strid med medlemsavtalen eller på annen måte opptrådt illojalt overfor foreningen. Utvalget er et rådgivende kontrollorgan for styret i alle saker som gjøres til gjenstand for sanksjoner overfor medlemsselskaper. Utvalget skal ledes av en uavhengig person med juridisk kompetanse.

Disiplinærutvalget har følgende sammensetning:

 • Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommesen DA (leder)
 • Christian Dahl, Handelsbanken Kapitalforvaltning
 • Ståle Øksnes, KLP Kapitalforvaltning

Aksjeutvalget

Aksjeutvalget behandler saker som berører aksjefond, herunder klassifisering av aksje- og kombinasjonsfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Ove Hobbesland, Handelsbanken Fondforvaltning (leder)
 • Lars Erik Moen, Danske Capital
 • Pernille Skarstein Christensen, C Worldwide
 • Alf Inge Gjerde, Storebrand Asset Management
 • Truls Haugen, ODIN Forvaltning
 • Odd Einar Lillebostad, DNB Asset Management
 • Jon Walle, Nordea Investment Management Funds
 • Hogne I. Tyssøy, Holbergfondene
 • Ivar Qvist, Fondsfinans
 • Geir Tjetland, SKAGEN Fondene
 • Harald Grimsrud, Eika Kapitalforvaltning
 • Jan Nordlie, Fondsforvaltning

Renteutvalget

Renteutvalget behandler saker som berører rentefond, herunder klassifisering av obligasjons- og pengemarkedsfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Jacob Børs Lind, Danske Capital Norge (leder)
 • Trond Breivik, Eika Kapitalforvaltning
 • Harald Riise-Hanssen, KLP Kapitalforvaltning
 • Tom Lund, Storebrand Asset Management
 • Ola Sjöstrand, SKAGEN Fondene
 • Svein Aage Aanes, DNB Asset Management
 • Harald Willersrud, Nordea Investment Management Funds
 • Jan Skraarudsether, Pareto Asset Management
 • Roar Tveit, Holberg Fondene
 • Morten Steinsland, Alfred Berg Kapitalforvaltning
 • Jon-Vegard Bjerknes, C Worldwide
 • Kevin Liang, Handelsbanken
 • Mariann Stoltenberg Lind, ODIN Forvaltning
 • Jon Steinar Eide, Forte Fondsforvaltning
 • Lars Planke Styrmo, Fondsforvaltning

Regnskapsutvalget

Regnskapsutvalget behandler saker knyttet til regnskap og skatt for verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Nina Berg Bjørnstad, DNB Asset Management (leder)
 • Anne-Lise Almeland, Fondsfinans Kapitalforvaltning
 • Claire Ménard, ODIN Forvaltning
 • Malin Mathisen, Danske Capital Norge
 • Erling Rasmussen, SKAGEN Fondene
 • Lise Nicolaisen, Eika Kapitalforvaltning
 • Sigmund Blokkdal, Nordea Fondene
 • Katarina Vaagenes, Holberg Fondene
 • Anne-Grethe Aarhus, Alfred Berg
 • Hilde-Marit Hengebøl, Storebrand Asset Management
 • Sigrid Lind Midtun, KLP Kapitalforvaltning
 • Kine Hereid, Borea Asset Management
 • Anita Skåli, Fondsfinans Kapitalforvaltning
 • Svend Egil Bergh, Pareto Asset Management

Markedsføringsutvalget

Markedsføringsutvalget behandler saker knyttet til markedsføring av verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Petter Nordeng, ODIN Forvaltning (leder)
 • Caroline Lium-Valmot, Nordea Fondene 
 • Lisen Dybdahl, SKAGEN Fondene
 • Berit Helene Larsplass, C Worldwide
 • Haavard Bruland, Danske Capital Norge
 • Eirik Krogstad, Storebrand Asset Management
 • Claus Brustad, KLP Kapitalforvaltning
 • Morten Berg, FIRST Fondene
 • Anders Petter Wik, DNB Asset Management
 • Nicolai Seierstad Haugan, Sparebank 1 Kapitalforvaltning

Complianceutvalget

Complianceutvalget behandler saker knyttet til regelverket for verdipapirfond og som ikke naturlig sorterer under andre utvalg i foreningen.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning (leder)
 • Asle Eide, DNB Asset Management
 • Benjamin Snell Jensen, Danske Capital
 • Berit Helene Larsplass, C Worldwide
 • Claire Ménard, ODIN Forvaltning
 • Kate Pauli, Nordea Fondene
 • Line Cecilie Augel, Pareto Asset Management
 • Eigil Ingebretsen, Storebrand Asset Management
 • Anders Mohn Lian, Eika Kapitalforvaltning
 • Lasse Johan Olsen, Nordea Fondene
 • Anna Henjeby, Handelsbanken
 • Espen Ottersen, Pareto Asset Management
 • Ola Kirksæther, Fondsforvaltning
 • Adnan Ashraf, Alfred Berg
 • Hilde Nødseth Bringedal, Borea Asset Management
 • Ørnulf Staalesen, SKAGEN Fondene
 • Arne S. Lien, Fondsfinans
 • Trine Tjetland, SR-Forvaltning
 • Lise Aardal Jebsen, Forte Fondsforvaltning
 • Jan-Ivar Thorsteinsen, Sparebank 1 Kapitalforvaltning
 • Katarina Vaagenes, Holbergfondene

Distribusjonsutvalget

Distribusjonsutvalget skal behandle temaer som berører distribusjon av verdipapirfond, samt distribusjon av andre finansielle produkter i den grad den påvirker markedet for distribusjon av verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Helene Hansteen, DNB Wealth management (leder)
 • Petter Nordeng, ODIN Forvaltning 
 • Arne Troye, Holberg Fondene
 • Gunnar Birkevold, Eika Kapitalforvaltning
 • Thomas Fladby, Danske Capital
 • Even Skirstad, KLP Kapitalforvaltning
 • Kjetil Øygarden, SKAGEN Fondene
 • Kurt Hauge, Storebrand Asset Management
 • Herman Aarnæs, Pareto Asset Management
 • Eivind Hjelle, Alfred Berg
 • Petter Hermansen, Nordea

Aktiv forvaltningsutvalget

Utvalget skal behandle relevante temaer knyttet til investeringsområdet aktiv forvaltning.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Oddgeir Matre, DNB Asset Management (leder)
 • Cibyl Kjærstad, Handelsbanken
 • Stig Atle Haugland, Danske Capital
 • Anders Haugan, Pareto Asset Management
 • Håvard Langseth, Storebrand
 • Marita Haugen, Nordea
 • Stig Erik Brekke, Eika Kapitalforvaltning
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • John Thore Olsen, Smedvig Asset Allocation
 • Arve Drageset, Alfred Berg