Organisasjon

Verdipapirfondenes forenings øverste organ er generalforsamlingen og styret leder foreningens virksomhet. Den daglige driften står sekretariatet for, mens en stor del av foreningens virksomhet er forankret gjennom ulike arbeidsutvalg.

Næringspolitisk

Bransjens næringspolitiske arbeid er adskilt i en egen organisasjon, Verdipapirfondenes forening - Næringspolitikk (VFFN). Alle medlemmer av VFF er automatisk medlemmer av VFFN. VFFN har egne vedtekter som regulerer bransjens næringspolitiske arbeid. VFF og VFFN har hvert sitt styre, men der de samme personene sitter i begge styrer.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. På generalforsamlingen har alle ordinære medlemmer stemmerett. Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av mai måned.

Styret

Styret leder foreningens virksomhet, fastsetter kostnadsbudsjett, vedtar samlet medlemskontingent og regler for innkalling av denne, har ansvaret for at generalforsamlingens vedtak blir iverksatt og fører tilsyn med foreningens sekretariat.

Leder og nestleder:
Håvard Gulbrandsen, KLP Kapitalforvaltning
Magny Øvrebø, Holberg Fondsforvaltning

Medlemmer:

Marita Haugen, Nordea Investment Management
Jan Erik Saugestad, Storebrand Asset Management
Bjørn Slåtto, Eika Kapitalforvaltning
Ola Melgård, DNB Asset Management
Helge Arnesen, Alfred Berg Kapitalforvaltning
Bjørn Edvart Kristiansen, ODIN Forvaltning
Ivar Qvist, Fondsfinans Kapitalforvaltning

Vara:

Elisabeth Nicolaisen, Danske Invest
Hilde Nødseth, Borea Asset Management

Sekretariatet

Sekretariatet ledes av administrerende direktør som har ansvaret for den daglige drift.

Utvalg

En stor del av foreningens virksomhet er forankret gjennom utvalgsarbeid. Arbeid med standarder og høringssaker er typiske eksempler på problemstillinger som behandles i utvalgene, ofte som ledd i saksforberedelse til styret.

Utvalgene er åpne for medlemmer. Medlemsselskaper som ønsker å stille med en representant til et eller flere utvalg bes om å ta kontakt med sekretariatet for å melde sin interesse.

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget skal behandle saker som berører forhold der medlemmer av foreningen har handlet i strid med foreningens vedtekter, motarbeidet dens formål, handlet i strid med medlemsavtalen eller på annen måte opptrådt illojalt overfor foreningen. Utvalget er et rådgivende kontrollorgan for styret i alle saker som gjøres til gjenstand for sanksjoner overfor medlemsselskaper. Utvalget skal ledes av en uavhengig person med juridisk kompetanse.

Disiplinærutvalget har følgende sammensetning:

 • Tore Mydske, Advokatfirmaet Thommesen DA (leder)
 • Hilde Nødseth, Borea Asset Management
 • Anders Petter Wik, Landkreditt forvaltning
 • Første vara: Bjørn Slåtto, Eika Kapitalforvaltning

Aksjeutvalget

Aksjeutvalget behandler saker som berører aksjefond, herunder klassifisering av aksje- og kombinasjonsfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Ove Hobbesland, Handelsbanken (leder)
 • Lars Erik Moen, Danske Invest Asset Management
 • Alf Inge Gjerde, Storebrand Asset Management
 • Alexander Miller, ODIN Forvaltning
 • Odd Einar Lillebostad, DNB Asset Management
 • Jon Walle, Nordea Investment Management Funds
 • Ivar Qvist, Fondsfinans
 • Jan Nordlie, Fondsforvaltning
 • Espen Seidel, Duvi
 • Henrik Blaagard Hviid, C Worldwide Asset Management

Renteutvalget

Renteutvalget behandler saker som berører rentefond, herunder klassifisering av likviditetsfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Jacob Børs Lind, Danske Invest Asset Management (leder)
 • Trond Breivik, Eika Kapitalforvaltning
 • Harald Riise-Hanssen, KLP Kapitalforvaltning
 • Tom Lund, Storebrand Asset Management
 • Svein Aage Aanes, DNB Asset Management
 • Harald Willersrud, Nordea Investment Management
 • Christian Weldingh, Pareto Asset Management
 • Tormod Vågenes, Holberg Fondene
 • Morten Steinsland, Alfred Berg Kapitalforvaltning
 • Jon-Vegard Bjerknes, C Worldwide
 • Kevin Liang, Handelsbanken
 • Mariann Stoltenberg Lind, ODIN Forvaltning
 • Jon Steinar Eide, Forte Fondsforvaltning
 • Lars Planke Styrmo, Fondsforvaltning
 • Henning Lund, Folketrygdfondet
 • Willy Helleland, Borea Asset Management
 • Bjarne Lien Kamsvåg, Equinor Asset Management

Regnskapsutvalget

Regnskapsutvalget behandler saker knyttet til regnskap og skatt for verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Nina Berg Bjørnstad, DNB Asset Management (leder)
 • Anne Lise Almeland, Fondsfinans Kapitalforvaltning
 • Christoffer Carlsen, ODIN Forvaltning
 • Mikael Røstadstuen, Danske Invest Asset Management
 • Kjetil Evjen, Eika Kapitalforvaltning
 • Sigmund Blokkdal, Nordea Funds
 • Marianne Grung Fredriksen, Holberg Fondene
 • Mette Andersen, Alfred Berg
 • Anne Grete Brautaset, Storebrand Asset Management
 • Tone Lise Berteig, KLP Kapitalforvaltning
 • Svend Egil Bergh, Pareto Asset Management
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • Mariann Heggland Solibakke, Borea Asset Management
 • Robin Rakvåg, Duvi

Markedsføringsutvalget

Markedsføringsutvalget behandler saker knyttet til markedsføring av verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Petter Nordeng, ODIN Forvaltning (leder)
 • Lena Krefting, C Worldwide
 • Haavard Bruland, Danske Invest Asset Management
 • Karl Otto Gulseth, Storebrand Asset Management
 • Claus Brustad, KLP Kapitalforvaltning
 • Morten Berg, FIRST Fondene
 • Jo Stamnes Ellefsen, DNB Asset Management
 • Eivind Wilhelm Otnes, Fondsfinans
 • Silje Sønning, Nordea Funds
 • Lena Larsson, Duvi
 • Ina Amalie Havre, Borea Asset Management
 • Ole Setsaas, Landkreditt

Complianceutvalget

Complianceutvalget behandler saker knyttet til regelverket for verdipapirfond og som ikke naturlig sorterer under andre utvalg i foreningen.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Sølvi Marie Tonning, Equinor Asset Management (leder)
 • Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning
 • Hege Rudi, DNB Asset Management
 • Håvard Ramstad, Danske Invest Asset Management
 • Berit Helene Larsplass, C Worldwide
 • Jan Tore Bergh, Storebrand Asset Management
 • Kristine Glemminge, Nordea Investment Management
 • Umar Ajaz, Nordea Funds
 • Espen Ottersen, Pareto Asset Management
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • Caroline Byberg Fosse, Borea
 • Bjørn Tjemsland, SKAGEN fondene
 • Arne S. Lien, Fondsfinans
 • Ingrid Skjæret, Forte Fondsforvaltning
 • Katarina Vaagenes, Holbergfondene
 • Alexander Borge, First fondene
 • Sandra Jacobsson, Handelsbanken
 • Marianne Sulusnes, Landkreditt forvaltning
 • Cathrine Lofterød Fegth, Eika Kapitalforvaltning
 • Ove Kristoffersen, Duvi
 • Christina Stray, Folketrygdfondet
 • Margaretha Slåtto, Odin
 • Therese Wallin, Alfred Berg

Distribusjonsutvalget

Distribusjonsutvalget skal behandle temaer som berører distribusjon av verdipapirfond, samt distribusjon av andre finansielle produkter i den grad den påvirker markedet for distribusjon av verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Helene Hansteen, DNB Asset Management (leder)
 • Anders Stenstad, ODIN Forvaltning
 • Bjørn Matre, Holberg Fondene
 • Lena Krefting, C Worldwide Asset Management
 • Rolf Christian Ugelstad, Danske Invest Asset Management
 • Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning
 • Kjetil Øygarden, SKAGEN Fondene
 • Kurt Hauge, Storebrand Asset Management
 • Herman Aarnæs, Pareto Asset Management
 • Eivind Hjelle, Alfred Berg
 • Hugo Johannes Mackenzie-Robinson, First Fondene
 • Eivind Otnes, Fondsfinans
 • Erik Andreas Øwre, Handelsbanken
 • Jørgen Sundet, Eika Kapitalforvaltning
 • Nicolay Eger, Nordea Funds
 • Lena Larsson, Duvi
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • Louis Thieu, Landkreditt

 • Jens Sefland, Heimdal Forvaltning

Aktiv forvaltningsutvalget

Utvalget skal behandle relevante temaer knyttet til investeringsområdet aktiv forvaltning.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Marita Haugen, Nordea Investment Management (leder)
 • Oddgeir Matre, DNB Asset Management
 • Bjørn Beisland-Thorell, Handelsbanken
 • Eirik Vetvik, Pareto Asset Management
 • Øyvind Moe, Storebrand Asset Management
 • Erik Clausen, Eika Kapitalforvaltning
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • Helge S. Arnesen, Alfred Berg

ESG-utvalget

Utvalget skal behandle spørsmål knyttet til bærekraft og ansvarlige investeringer som berører kapitalforvaltning.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Marte Siri Storaker, Odin forvaltning (leder)
 • Lars Erik Moen, Danske Invest Asset Management
 • Marie Løtveit, DNB Asset Management
 • Tora Danbolt Ajer, Eika Kapitalforvaltning
 • Julianne Mjelde Grimsrud, Fondsfinans
 • Stina Riis Bjerkedal, Handelsbanken
 • Julie Vossgård, Holbergfondene
 • Kiran Aziz, KLP kapitalforvaltning
 • Lasse Johan Olsen, Nordea
 • Finn Øystein Bergh, Pareto Asset Management
 • Lise Børresen, DNB Asset Management
 • Tom Tusvik, First Fondene
 • Petter Tusvik, Alfred Berg kapitalforvaltning
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • Svein Erik Førre, C Worldwide Asset Management
 • Ibrahim Pelja, Gabler Investments
 • Maria Amundsen, Duvi
 • Kristian Ruth, Finans Norge (Observatør)
 • Caroline Byberg Fosse, Borea
 • Christine Margrethe Fougner, Landkreditt
 • Josefine Børufsen Ness, MP Pensjon PK
 • Ida Hallin Henriksen, Storebrand Asset Management
 • Renée Lea Tengberg, Nordea Asset Management

Risikoutvalget

Risikoutvalget skal være et forum der medlemmene kan diskutere og behandle saker som omhandler regelverksforståelse og praktisk gjennomføring av risikostyring for verdipapirfond.

Utvalget har følgende sammensetning:

 • Charles Granquist, DNB Asset Management (leder)
 • Inger Martha Engø, Equinor Asset Management
 • Christin Sunde, KLP Kapitalforvaltning
 • Anita Skålin, Fondsfinans Kapitalforvaltning
 • Berit Helene Larsplass, C Worldwide Asset Management
 • Håvard Ramstad, Danske Invest
 • Petter Mjell, Borea Asset Management
 • Lars Martin Pedersen, Fondsforvaltning
 • Lisbet Flugsrud, Alfred Berg Kapitalforvaltning
 • Joakim Spetaas Fuglår, Pareto Asset Management
 • Hein Are Kvingedal, Storebrand Asset Management
 • Ingrid Skjæret, Forte fondene
 • Tom Tusvik, First Fondene
 • Anders Petter Wik, Landkreditt Forvaltning
 • Jon Magnar Storebø, Holberg
 • Geir Sivertsen, Odin forvaltning
 • Ola Bruenech, Eika kapitalforvaltning
 • Umar Ajaz, Nordea funds
 • Ola Kirksæther, MP Pensjon
 • Johan August Syversen, Duvi

VFF Oppgjørsforum

VFF Oppgjørsforum er en møteplass der medlemmene kan ta opp temaer av praktisk eller juridisk art knyttet til aksjesparekonto, nødvendig samhandling mellom kontoførere, og spørsmål knyttet til verdipapiroppgjør, andelseieroppgjør og ulike typer rapportering mer generelt.

Følgende selskap er representert:

 • KLP Kapitalforvaltning
 • DNB Asset Management
 • Storebrand Asset Management
 • Sbanken
 • Sparebank 1 Forvaltning
 • Fondsfinans Kapitalforvaltning
 • Handelsbanken NUF
 • Danske Invest Asset Management
 • Alfred Berg Kapitalforvaltning
 • C Worldwide Asset Management
 • Pareto Asset Management
 • Nordea Funds
 • Fondsforvaltning
 • Holberg fondene
 • Eika Kapitalforvaltning
 • ODIN Forvaltning
 • Borea Asset Management
 • Duvi AS
 • Nordnet