Ny undersøkelse: Rekord i antall nye spareavtaler - i 2021 ble det opprettet 261.000 nye spareavtaler i fond.

Det ble opprettet hele 261.035 nye spareavtaler i fond i fjor. Dette er den største økningen i et enkeltår som er registrert noen gang. Kvinner sto for den største andelen nye spareavtaler i 2021. 55% (144 644) av de nye avtalene ble opprettet av kvinner.

Beløpet per spareavtale økte i snitt med 212 kroner, og den gjennomsnittlige spareavtalen var i 2021 på 1186 kroner. Også det ny rekord.

Totalt hadde norske privatpersoner 1.507.011 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond. Det er en økning på 21 prosent, eller 261.035 avtaler fra året før. Det viser den årlige spareavtaleundersøkelsen gjennomført av Verdipapirfondenes forening (VFF).

– Veksten i antall spareavtaler fortsetter med uforminsket styrke. Også i fjor ble det satt ny rekord. Med tanke på at fast månedlig sparing i aksje– og kombinasjonsfond for de aller fleste av oss er den absolutt beste formen for langsiktig sparing, er det svært gledelig å se at det stadig er flere som tar i bruk denne spareformen, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.
Antall spareavtaler

Antall spareavtaler per år.

En spareavtale er regelmessig sparing i verdipapirfond gjennom faste trekk fra en bankkonto, normalt månedlig. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra medlemsselskapene i foreningen.

I snitt ble det spart 1186 kroner i måneden i den enkelte spareavtale. Dette er en økning på 212 kroner fra året før. Menn sparer i snitt 1331 kroner i måneden, mens kvinner sparer 1022 kroner.

Totalt tegner nordmenn hver måned aksje– og kombinasjonsfondsandeler for 1,8 milliarder kroner gjennom spareavtaler, opp fra 1,4 milliarder året før.

- Det geniale med spareavtaler er at du sprer investeringene dine over tid og på den måten unngår å overinvestere når optimismen i aksjemarkedet er stor, eller underinvestere når pessimismen råder. Jevn sparing og langsiktighet er den beste oppskriften for å kunne oppnå realavkastning på sparepengene våre, sier Zakariassen.

Antall spareavtaler per måned.

Kvinnene tar innpå

Både menn og kvinner har økt sparingen i spareavtaler det siste året, men kvinner står for den største økningen på 144.644 nye spareavtaler mot menns 116.391 nye avtaler i 2021.

Selv om kvinnene tar innpå, sparer menn fortsatt mest i fond. Menn har både flere spareavtaler og de sparer mer hver måned.

Menn står for 59,5 prosent av nordmenns totale tegning gjennom spareavtaler, mot kvinners 40,5 prosent. Dette er en økning av kvinners andel på ett prosentpoeng fra året før.

Ser vi på antallet spareavtaler, har forskjellen mellom kvinner og menn flatet ut. Kvinner står nå for 47 prosent av det totale antallet spareavtaler.

Økning i avtaler fordelt på kjønn per år.

Unge øker mest

Det er desidert flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år, men aldersgruppen 25-39 år har hatt den prosentvise største økningen i antall spareavtaler det siste året. Denne gruppen er registrert med ca. 102.000 flere spareavtaler enn året før, tilsvarende en økning på 29 prosent.

Også aldersgruppen 15-24 år har hatt en kraftig økning i antall spareavtaler på 24 prosent det siste året.

Nye spareavtaler 2022 fordelt på alder.

Over halvparten i aksjesparekonto
Ved inngangen til 2022 gikk over halvparten av alle spareavtaler (56 prosent), gjennom en aksjesparekonto (ASK). Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig månedlig sparing er høyere innenfor ASK-ordningen enn utenfor. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp gjennom aksjesparekonto var 1283 kroner, mens snittet utenfor ordningen var 1071 kroner.

Last ned faktaark om undersøkelsen her.

Om undersøkelsen: Hvert år siden 2006 har Verdipapirfondenes forening (VFF) gjennomført en årlig undersøkelse om spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond. Undersøkelsen er basert på innrapporteringer fra alle medlemsselskapene til VFF. Tallene i undersøkelsen er hentet inn per 31.12.2021.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Tlf: 23 28 45 54

Mobil: 93 41 92 65

Portrett av Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 45 01 22 48