Personkundene fortsetter sin fondssparing

Til tross for urolige tider ble det totalt nettokjøpt verdipapirfond for 0,9 milliarder kroner fra norske personkunder i august. Det meste ble plassert i aksjefond.

Den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at norske fondssparere fortsetter sin jevne sparing i verdipapirfond. Av personkundenes nettokjøp på 0,9 milliarder, ble 0,7 milliarder plassert i aksje- og kombinasjonsfond og 0,25 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Det er spesielt i urolige tider som nå det er ekstra viktig å holde hodet kaldt. Med høy inflasjon, økte renter og turbulente markeder er det naturlig å bli bekymret. Men det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få realavkastning på aksjefondsparingen din. Så lenge du ikke trenger pengene på kort sikt, er det beste rådet å holde fast ved den langsiktige sparestrategien din, sier Bernt Zakariassen.

Personkundenes totale forvaltningskapital i verdipapirfond var på 348 milliarder kroner ved utgangen av august. Det er en nedgang på 6,5 milliarder eller 1,83 prosent fra juli.

Også proffene nettokjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene* nettokjøpte verdipapirfond for totalt 0,1 milliarder kroner i forrige måned. Det ble nettokjøpt aksjefond for 0,8 milliarder og nettosolgt rentefond for 0,6 milliarder. Dette gir en total forvaltningskapital på 879 milliarder kroner ved utgangen av august, en nedgang på 1,22 prosent fra forrige måned.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 0,3 milliarder kroner i august.

Total nettotegning på 2 milliarder

Totalt for alle kundegrupper endte august med en positiv nettotegning på 2 milliarder kroner. Av dette ble 2,1 milliarder kroner plassert i aksje- og kombinasjonsfond mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 0,1 milliarder.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 657,7 milliarder kroner. Det er en nedgang på 94,3 milliarder, eller 5,38 prosent fra januar.

Hele statistikken for august | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248