Personkundene nettosolgte verdipapirfond i februar

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 2,7 milliarder kroner i februar. Personkundene solgte mer enn de kjøpte, for første gang på 22 måneder.

Norske personkunder nettosolgte verdipapirfond for 1,5 milliarder kroner i februar. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Mest gikk ut av aksjefond, med nettotegning på -0,7 milliarder, mens det ble solgt ulike typer rentefond for -0,6 milliarder kroner.

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond var på 359 milliarder kroner ved utgangen av februar. Det er en nedgang på 10 milliarder kroner eller 2,75 prosent fra januar.

– I tiden etter koronautbruddet i mars 2020 har vi hatt en sammenhengende periode med svært høye nettotegninger i verdipapirfond fra norske personkunder, der særlig nettotegningen i aksjefond har vært rekordhøy. Med nettosalget i februar er trenden nå brutt for første gang på 22 måneder, sier Christian Henriksen, direktør i VFF.

Slutten av februar måned ble preget av urolige aksjemarkeder etter Russlands invasjon av Ukraina og påfølgende sanksjoner mot Russland. Krigen i Ukraina er først og fremst en stor humanitær tragedie, men den har også innvirkning på aksjemarkedene. Mange fondssparere lurer nå på hvordan de skal forholde seg.

– I urolige tider som nå, er det ekstra viktig å holde hodet kaldt og ikke selge unna fondsandeler i panikk. Det er naturlig å bli bekymret når børsene faller, men det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen. Så lenge du ikke trenger pengene på kort sikt, bør du holde fast ved den langsiktige sparestrategien din, råder Henriksen.
  Til tross for nettosalg blant personkundene, hadde andre kundegrupper positiv nettotegning i februar. Det ble nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 4,3 milliarder kroner. Av dette ble 6,5 milliarder ble tegnet i aksjefond, mens det ble solgt ulike typer rentefond for 2,3 milliarder kroner.

  Proffene kjøpte aksjefond

  De institusjonelle kundene**, det vil si kommuner, pensjonskasser, forsikringsselskaper etc. nettotegnet fond for 0,3 milliarder kroner i forrige måned. Det ble nettotegnet aksjefond for 3,3 milliarder kroner og nettosolgt rentefond for 3,1 milliarder.

  Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for om lag en halv milliard kroner i februar.

  Total nettotegning på 2,7 milliarder

  Totalt for alle kundegrupper endte februar med en positiv nettotegning på 2,7 milliarder kroner. Av dette ble 8,6 milliarder kroner tegnet i aksje- og kombinasjonsfond mens det ble solgt ulike typer rentefond for 6,1 milliarder.

  Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 714 milliarder kroner. Det er en nedgang på 37,5 milliarder, eller 2,1 prosent fra januar.

  Hele statistikken for februar | Hittil i år

  *«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

  **Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

  Kontaktpersoner:

  Portrett av Christian Henriksen

  Christian Henriksen

  Direktør

  christian.henriksen@vff.no

  Mobil: 922 91 888

  Portrett av Ida Aamodt-Hansen

  Ida Aamodt-Hansen

  Kommunikasjonsrådgiver

  ida.aamodt-hansen@vff.no

  Mobil: 97185388