Svakt positivt nettokjøp av verdipapirfond i april

Til tross for usikre tider i aksjemarkedet kjøpte norske personkunder mer aksje- og kombinasjonsfond enn de solgte i april. Det ga et svakt positivt nettokjøp av verdipapirfond for personkundene i april.

Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 0,34 milliarder kroner i april. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette ble om lag 0,6 milliarder tegnet i aksjefond. Det ble nettosolgt for 0,3 milliarder i ulike typer rentefond. Forvaltningskapitalen til personkundene er nå på 362 milliarder kroner, en svak nedgang på 0,67 prosent den siste måneden.

Det er ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen, mener Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Krigen i Ukraina kombinert med usikkerhet rundt inflasjonen og nye koronautbrudd i Kina har ført til røde tall på verdens børser. Mange fondssparere lurer nå på hvordan de skal forholde seg.

- Vårt råd er, som alltid, å forholde seg i ro, sier Zakariassen.
Kursfall kommer fra tid til annen og noen ganger er fallene kraftige, slik vi så under dot.com-krisen på starten av 2000-tallet, under finanskrisen i 2008 og sist i forbindelse med starten av koronapandemien i 2020. Å oppleve disse kursfallene er aldri hyggelig, men husk:

- I det lange løp har aksjemarkedet steget mer enn det har falt og de aller fleste som har spart i fond over tid har opparbeidet seg en betydelig gevinst på sparepengene. Svingningene er rett og slett en forutsetning for at du kan forvente å få ekstra betalt for å eie aksjefondsandeler over tid, avslutter Zakariassen.

Proffene nettosolgte verdipapirfond for 3,4 milliarder

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettosolgte verdipapirfond for 3,4 milliarder kroner i april. Av dette var 3,34 milliarder rentefond.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for om lag 0,3 milliarder kroner forrige måned. Hittil i år har utenlandske kunder nettosolgt andeler for 0,48 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Totalt nettsolgt for 2,67 milliarder

Ser vi på alle kundegrupper samlet, ble det nettosolgt verdipapirfond for 2,67 milliarder kroner i april. Det ble nettosolgt aksjefond for 1,4 milliarder og nettosolgt rentefond for 1,29 milliarder kroner.

Så langt i år er det nettokjøpt verdipapirfondsandeler for 11,5 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1.709 milliarder kroner, en nedgang på om lag 100 milliarder, eller 5,5 prosent fra starten av året.

Hele statistikken for april| Hittil i år

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig.sonnervik@vff.no

Mobil: 450 12 248 

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.