Usikkerheten i verdensøkonomien satte sitt preg på fondssparingen også i juni

Kursutviklingen på verdens børser førte til at den totale forvaltningskapitalen falt med 80,1 milliarder kroner i juni. Personkundene nettosolgte verdipapirfond for 2,1 milliarder kroner.

Juni ble ingen god måned for aksje- og rentemarkedene. Eksempelvis endte Oslo Børs med et totalt fall på rundt 8 prosent. Dette er den verste enkeltmåneden på Oslo Børs siden mars 2020. Børsfallet førte til at den totale forvaltningskapitalen falt med 4,7 prosent til 1 619 milliarder. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Det er en urolig tid vi lever i, hvor det er flere faktorer som fortsetter å påvirke stemningen på verdens børser i juni. Dette kan naturlig nok virke skremmende på en del fondssparere, men å stå gjennom svingninger som dette er en forutsetning for at du skal oppnå meravkastning over tid sier Bernt Zakariassen, administrerende direktør i VFF.

Det var høy aktivitet i fondsmarkedet gjennom hele måneden, som endte med nettosalg av både aksje- og rentefond. Totalt ble det nettosolgt aksjefond for 1,6 milliarder kroner i juni og rentefond for 7,5 milliarder. Hittil i år er det totalt nettosolgt verdipapirfond for om lag 14 milliarder kroner. Det har blitt nettokjøpt aksjefond for 13,1 milliarder kroner, og nettosolgt ulike rentefond for 26,7 milliarder kroner.

Urolige personkunder
Norske personkunder er heller ikke uberørt av det urolige aksjemarkedet. I juni nettosolgte de verdipapirfond for 2,1 milliarder kroner, som er om lag det samme som forrige måned. Det ble nettosolgt aksjefond for 1,3 milliarder kroner, og ulike rentefond for 0,44 milliarder kroner.

Hittil i år har norske personkunder nettosolgt verdipapirfond for 2,8 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av juni 339 milliarder kroner, som er en nedgang på 11,4 prosent fra starten av året.

Proffene solgte rentefond
De institusjonelle kundene*, som forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner og aksjeselskap, nettosolgte verdipapirfond for 8,6 milliarder kroner i juni. Mest gikk ut av ulike rentefond, med et nettosalg på 8,2 milliarder kroner. De nettosolgte aksjefond for 0.07 milliarder kroner.

Utenlandske kunder kjøpte norske verdipapirfondsandeler for 621 millioner kroner i juni.

På nivå med april 2021
Etter lang tid med vekst i forvaltningskapitalen ser vi nå at den faller for andre måned på rad. Forvaltningskapitalen er nå tilbake på nivå med april 2021.

Tabellen under viser utviklingen i forvaltningskapitalen tilbake til 2003. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av juni i år 1 619 milliarder, som er en reduksjon på 10,5 prosent fra starten av året.

Med renteheving, inflasjon og energikriser er det helt naturlig at det blir uro på børsene. Det er aldri hyggelig å se sparepengene sine falle i verdi. All erfaring tilsier imidlertid at så lenge du ikke trenger pengene på kort sikt, så bør du holde fast ved den langsiktige sparestrategien din, råder Zakariassen.
Hele statistikken for juni | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no Tlf: 934 19 265.
Kommunikasjonsrådgiver Solveig S-K Sønnervik, solveig@vff.no Tlf: 450 12 248.