En sterk juli for norske personkunder

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 3,4 milliarder kroner i juli. Mesteparten ble plassert i aksjefond.

Av personkunders nettotegning på 3,4 milliarder kroner, ble 2,3 milliarder kroner plassert i aksjefond, mens 1,1 milliarder kroner ble plassert i ulike typer rentefond. Dette fremgår av den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Hvis vi ser bort fra mars i år, har norske personkunder hatt positiv nettotegning hver måned siden oktober i fjor. Så langt i år har personkundenes nettotegning summert seg til 13,4 milliarder kroner, i kontrast til et nettosalg på 1,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Personkundenes totale forvaltningskapital har økt med 64,6 milliarder kroner til 410 milliarder kroner i løpet av de første syv månedene av året.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg* for 2,3 milliarder kroner i juli. Dette inkluderer blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).
- Vi registrerer at norske personkunder opprettholder sin fondssparing også gjennom feriemånedene, og det har kun en gang tidligere vært høyere nettotegning i juli (2022). Det har vært en viss spenning til hvordan stigende priser og økende renter påvirker nordmenns fondsparing. Så langt ser det altså ut til at dette ikke har hatt noen stor effekt, noe som nok skyldes at brorparten av sparingen skjer gjennom månedlige spareavtaler, sier administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen.

Proffene kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene**, som forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettotegnet verdipapirfond for 4,1 milliarder kroner i juli. De nettotegnet aksjefond for en halv milliard, mens det ble kjøpt ulike typer rentefond for 3,8 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettokjøpte totalt norske verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner i løpet av måneden.

Total nettotegning på 10,9 mrd.

Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 10,9 milliarder kroner i juli. Av dette ble 4,3 milliarder kroner tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 6,7 milliarder ble satt i rentefond. Den totale forvaltningskapitalen økte til 1.859 milliarder kroner.

Hittil i år har det blitt tegnet norske verdipapirfond for totalt 31,7 milliarder kroner netto. Forvaltningskapitalen er 212 milliarder kroner høyere enn ved inngangen til året.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Tlf: 23 28 45 50

Mobil: 93 41 92 65

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Tlf: 23 28 45 50

Mobil: 45 01 22 48