Kjøpte verdipapirfond for 3 milliarder kroner i juni

Juni ble en måned med positiv nettotegning i verdipapirfond på totalt ca. 3 milliarder kroner. Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 1,6 milliarder kroner.

Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 1,6 milliarder kroner i juni, 1 milliard mer enn det ble kjøpt for i mai. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette gikk 1,3 milliarder inn i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettokjøpt ulike typer rentefond for 0,3 milliarder kroner.
- Norske personkunder fortsetter sin fondssparing til tross for rentehevinger og inflasjon. Det er ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at man over tid kan forvente å få mer igjen for penger i aksjemarkedet enn i banken, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.
Forvaltningskapitalen til norske personkunder var ved utgangen av juni om lag 410 milliarder kroner, en økning på 19 prosent siden starten av året.

I tillegg kommer tegning i pensjonsmidler med fondsvalg*, som f.eks. innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS). I juni ble det nettokjøpt slike midler for 2,8 milliarder kroner. 1,5 milliarder ble satt i aksje- og kombinasjonsfond og 1,3 milliarder i rentefond.

Proffene solgte aksjefond

De institusjonelle kundene**, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap, gikk motsatt vei av personkundene forrige måned. Institusjonskundene nettosolgte aksjefond for 2,7 milliarder og nettokjøpte rentefond for 0,5 milliarder kroner i juni.

Forvaltningskapitalen til denne kundegruppen er nå på 949 milliarder kroner, 7 prosent høyere enn ved starten av året.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 0,9 milliarder i juni. Hittil i år har utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 3,1 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen økt med 210 mrd

Ser man alle kundegrupper under ett, ble det nettotegnet norske verdipapirfond for ca. 3 milliarder kroner i juni. Det fordelte seg på 0,9 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond og 2,1 milliarder kroner i ulike typer rentefond.

Hittil i år er det totalt nettokjøpt verdipapirfond for 21 milliarder kroner. Av dette er 8 milliarder kroner plassert i aksje- og kombinasjonsfond, og 12,7 milliarder kroner i ulike rentefond. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 1.857 milliarder kroner. Det er 210 milliarder kroner, eller 13 prosent, høyere enn ved inngangen på året.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 943 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248