Nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder i februar

Norske personkunder fortsatte å nettokjøpe norske verdipapirfond i februar, slik de har gjort de siste månedene.

Til tross for at urolighetene i verden fortsetter, nettokjøpte norske personkunder verdipapirfond for 3 milliarder i februar. Av dette ble det nettokjøpt aksjefond for 1,6 milliarder og rentefond for 1,4 milliarder kroner. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).
Utviklingen den siste tiden er et tegn på at mange norske personkunder har «lest og forstått bruksanvisningen» ved fondssparing og holder fast ved sine månedlige spareavtaler også i urolige tider, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
Forvaltningskapitalen til norske personkundene er nå på 380 milliarder kroner, en økning på 4,2 prosent den siste måneden.

I tillegg ble det nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg* for 3 milliarder kroner i februar. Dette består blant annet av innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble nettokjøpt aksjefond for en halv milliard og nettokjøpt rentefond for en 2,6 milliarder.

Proffene solgte rentefond

De institusjonelle kundene** som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettosolgte verdipapirfond for om lag 2,6 milliarder kroner i februar.

Av dette ble om lag 0,1 milliarder kroner kjøpt i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 2,8 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 0,8 milliarder kroner netto forrige måned. Hittil i år har utenlandske kunder nettokjøpt andeler for 1,5 milliarder kroner i norske verdipapirfond.

Totalt nettokjøp på 4,2 mrd.

Ser vi på alle kundegrupper samlet, ble det nettokjøpt verdipapirfond for 4,2 milliarder kroner i februar. Det ble nettokjøpt aksje- og kombinasjonsfond for 2,2 milliarder og nettokjøpt rentefond for 2 milliarder kroner.

Så langt i år er det kjøpt verdipapirfondsandeler for 23 milliarder kroner netto. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 773 milliarder kroner, en oppgang på 127 milliarder, eller 7,7 prosent fra starten av året.

*«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra kunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

**Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 943 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248