Norske fondssparere fortsetter sin sparing i september

Totalt ble det nettokjøpt norske verdipapirfond for 6,5 milliarder kroner i september, av dette ble 3,8 milliarder plassert i aksjefond og 3,4 milliarder kroner i rentefond.

Til tross for urolige og usikre tider fortsetter norske fondssparere sin fondssparing. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder nettokjøpte for totalt 0,9 milliarder

Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 0,9 milliarder kroner i september, det aller meste av dette ble plassert i rentefond.

Hittil i år har norske personkunder nettokjøpt verdipapirfond for 15,2 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen er nå på om lag 410 milliarder kroner, noe som er en økning på om lag 19 prosent siden årsskiftet.

Proffene nettokjøpte rentefond

De institusjonelle kundene, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettokjøpte verdipapirfond for totalt 4 milliarder kroner i september. Det ble nettokjøpt rentefond for 3,5 milliarder kroner og aksjefond for om lag 1 milliard kroner denne måneden.

Utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 1,4 milliarder kroner i september, hvorav 0,8 milliarder kroner ble plassert i aksjefond.

Total nettotegning på 6,5 milliarder

Totalt for alle kundegrupper ble det i september nettokjøpt verdipapirfond for 6,5 milliarder kroner. Av dette ble 3,8 milliarder plassert i aksjefond, og 3,4 milliarder kroner ble plassert i rentefond.


Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på om lag 1.856 milliarder kroner, en økning på 209 milliarder, eller 12,7 prosent siden årsskiftet.

Portrett av Bernt s. Zakariassen

Bernt s. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248