Norske personkunder nettokjøpte rentefond i august

Det ble totalt nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i august. Norske personkunder sto for om lag 1 milliard, hvorav 1,9 milliarder ble plassert i rentefond. Nettotegningen i aksjefond var negativ for første gang siden mars, og endte på -0,8 milliarder.

Etter en sterk juli for norske personkunder, var augusttallene noe mer dempet. Måneden endte imidlertid med en positiv nettotegning på 0,9 milliarder kroner for norske personkunder. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av dette ble 1,9 milliarder plassert i ulike typer rentefond, noe som er den høyeste plasseringen i rentefond hittil i år, og den nest høyeste siden oktober 2018. Det ble nettotegnet aksjefond for -0,8 milliarder kroner.

Hittil i år har norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 14,4 milliarder kroner, av dette er 6,9 mrd. plassert i aksjefond, og de har nå en samlet forvaltningskapital på 416 milliarder kroner (295,5 mrd. i aksjefond). Dette er en økning på 71 milliarder, eller 21 prosent hittil i år.

«Proffene» kjøpte rentefond

De institusjonelle kundene kjøpte verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner netto i august. Av dette gikk 1,7 milliarder kroner inn i rentefond, 0,6 milliarder gikk ut av kombinasjonsfond, og det ble nettosolgt ulike typer aksjefond for 0,1 milliarder kroner.

Utenlandske kunder solgte norske verdipapirfond for 0,9 milliarder kroner netto i forrige måned. Det ble netto plassert 0,1 milliarder i aksjefond, mens det gikk om lag 1 milliard ut av rentefond.

14 % økt forvaltningskapital hittil i år

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 3 milliarder kroner i august. Det ble nettotegnet aksjefond for 0,5 milliarder, ulike typer rentefond for 3,2 milliarder, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 0,8 milliarder kroner.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for totalt 35 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 14 prosent, eller 231 milliarder fra inngangen til året og er nå på 1 878 milliarder kroner.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248