Foredragsholdere 2024

Portrett av Anita Hoemsnes

Anita Hoemsnes

Anita Hoemsnes har skrevet om privatøkonomi og arbeidsliv i Dagens Næringsliv i over 20 år og regnes som en av de fremste privatøkonomieksperter i norsk presse.

Portrett av Per Mathis Kongsrud

Per Mathis Kongsrud

Per Mathis Kongsrud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra statsforvaltninga og har mellom annet vært avdelingsdirektør i økonomiavdelinga i Finansdepartementet. Fra 2002–2005 var han ansatt i OECD i Paris.

Portrett av Ola Kvaløy

Ola Kvaløy

Ola Kvaløy er medlem av Klimautvalget 2050. Kvaløy er dekan og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Norges Handelshøyskole.

Portrett av Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er medlem av Naturrisikoutvalget, og direktør i NHO hvor han arbeider med prosesser knyttet til internasjonalt arbeid, digitalisering og bærekraftig utvikling. Han har tidligere vært administrerende direktør i Finans Norge.

Portrett av Kjersti Trøbråten

Kjersti Trøbråten

Kjersti T. Trøbråten, advokat og partner i Wiersholm, er spesialist på verdipapirrett og rammevilkår for forsikring og bank. Hun har arbeidet i Finanstilsynet i flere år og vært ansvarlig for det juridiske arbeidet med utvikling og tolkning av atferdsregler og rammevilkår for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper.

Portrett av Didrik Løvvik

Didrik Løvvik

Didrik Løvvik er advokatfullmektig og senior associate i Wiersholm, og tilknyttet Wiersholms finansregulatoriske gruppe. Didrik har tidligere arbeidet Finanstilsynets seksjon for fond og kollektive investeringer og som compliance officer i Kommunalbanken AS.

Portrett av Pål Ringholm

Pål Ringholm

Pål Ringholm er investeringsdirektør/viseadministrerende i PKH. Han har over 25 års erfaring fra bank- og kapitalmarkedet.

Portrett av Geir Indrefjord,

Geir Indrefjord,

Geir Indrefjord er statssekretær i Finansdepartementet med et særlig ansvar for finansmarkedssaker. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og lege fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært statssekretær i Justisdepartementet, og har yrkesbakgrunn fra Forsvaret og oljebransjen.

Portrett av Torbjørn Færøvik

Torbjørn Færøvik

Torbjørn Færøvik er forfatter og historiker, og tidligere utenriksmedarbeider i NTB, Arbeiderbladet og NRK. Færøvik har en Can. philol med hovedfag i kinesisk historie. Han har skrevet 12 bøker om Kina og Asia, flere av dem utgitt i andre land. For tre av bøkene har han fått den litterære Brageprisen (1999, 2003 og 2012). Er i dag aktiv som foredragsholder og spaltist i Dagsavisen og nettavisen.

Portrett av Kiran Aziz

Kiran Aziz

Kiran Aziz er leder for Ansvarlige Investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS. Tidligere jobbet hun som advokat, foreleser og forsker. Hun har omfattende styreerfaring, og sitter i dag i styret i både Flyktninghjelpen og Dagbladets Stiftelse. I tillegg er hun fast spaltist i E24. Hun sitter også i Advisory Board for Future for Boards.

Portrett av Marte Storaker

Marte Storaker

Marte Storaker har lang erfaring fra arbeidet med ansvarlig investeringer i fondsforvaltning. Hun er i dag Bærekraftsansvarlig i ODIN Forvaltning, leder for ESG-utvalget i VFF og sitter i styret til NORSIF.