Næringspolitikk

Finanstilsynets undersøkelse om kostnader

På foreningens complianceseminar 4. november holdt seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet et innlegg der hun blant annet nevnte at seks forvaltningsselskap hadde fått tilsendt en paneuropeisk undersøkelse om kostnader – som et ledd i et tematilsyn i regi av ESMA.

Les mer

Brev til Justisdepartementet om ny finansavtalelov

Mandag 29. mars sendte Verdipapirfondenes forening en henvendelse til Justisdepartementet vedrørende ny finansavtalelov. I henvendelsen tok foreningen til orde for at loven ville ha utilsiktede konsekvenser dersom den ble gjort gjeldende for verdipapirfond, redegjorde for ulike relevante problemstillinger, og skisserte ulike løsninger.

Les mer