Næringspolitikk

Høring: Nytt VPS regelverk

Foreningen sendte 10. mai 2019 svar på høringsbrevet fra Verdipapirsentralen om nytt VPS regelverk. Les hele høringsuttalelsen under.

Les mer