Næringspolitikk

Finanstilsynets undersøkelse om kostnader

På foreningens complianceseminar 4. november holdt seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet et innlegg der hun blant annet nevnte at seks forvaltningsselskap hadde fått tilsendt en paneuropeisk undersøkelse om kostnader – som et ledd i et tematilsyn i regi av ESMA.

Les mer