Skjåk norgesmester i aksjefondsparing - har tre ganger så mye som i Oslo

Det åpenbarer seg en aldri så liten aksjefondsoase øverst i Oppland fylke. Innbyggerne i Skjåk kommune har hele tre ganger så mye i aksjefond per innbygger som Oslofolk og til og med mer enn selve aksjefondsfylke nummer 1 - Rogaland.

Verdipapirfondenes forening har gjennomført en undersøkelse over sparing i aksjefond per innbygger for alle norske kommuner ved utgangen av 2010. Denne viser at innbyggerne i Skjåk har aksjefond for hele 46 865 kroner per innbygger.

Dette gjør Skjåks innbyggere til absolutte norgesmestere i aksjefondssparing. Skjåk slår dermed alle andre kommuner og byer i landet og har hele 33 023 kroner i aksjefond per innbygger, tre ganger så mye som innbyggerne i Oslo (15 449 kroner) og 3,5 ganger så mye som landsgjennomsnittet på 13 842 kroner.

Skjåks nabokommune Lom har også svært mye i aksjefond sammenlignet med resten av landet. Lom havner på en femteplass på landsoversikten med 38 529 kroner i aksjefond per innbygger.

Å Vestland, velstand
Fylkesoversikten viser at rogalendingene er enestående i landet når det kommer til sparing i aksjefond. Den gjennomsnittlige aksefondssparer i Rogaland har 29 901 kroner i aksjefond – det er nesten dobbelt så mye som neste fylke på listen, Oslo, som har 15 449 kroner.

Toppen av kommunestatistikken domineres av vestlandskommuner, og da særlig rogalandskommuner. Hele 7 av kommunene på topp 10-listen er Rogaland-kommuner med Hjelmeland med 45.862 kroner i aksjefond per innbygger på topp og Stavanger med 43 750 kroner i aksjefond per innbygger like bak.

Tøffe vestlendinger, pysete østlendinger
Vestlendinger har en større andel av sparingen sin i aksjefond enn hva østlendinger har. Innbyggerne i Sogn og Fjordane har 82 prosent av fondssparingen sin i aksjefond og 18 prosent i andre typer verdipapirfond. Rogaland har 81 prosent i aksjefond og 19 prosent i andre typer verdipapirfond.

Til sammenligning har Oslo bare 59 prosent av fondssparingen sin i aksjefond – hvilket for øvrig er lavest i landet. Akershus fylke har 63% i aksjefond.

Dette tyder på at vestlendingene er tøffere når det gjelder å ta risiko med sparepengene sine. Trolig har vestlendingene forstått at risiko og høy avkastning henger sammen. Dersom du tør å ta litt risiko med sparepengene dine, kan du samtidig forvente deg høyere avkastning på lang sikt.

Hedmark på jumboplass
Fylkesoversikten viser at det er hedmarkinger som sparer minst i aksjefond. Gjennomsnittlig plassering i aksjefond i Hedmark fylke er 7 805 kroner, hvilket kvalifiserer til jumboplass. På plassene over Hedmark finner vi Nordland med en gjennomsnittlig aksjefondsplassering på 9 404 kroner og Østfold med et gjennomsnitt på 8.258 kroner.

Kommuner i nord på bunn
Mens kommunene på toppen av listen har over 40.000 kroner i aksjefond per innbygger, har kommunene på bunnen bare et par tusenlapper i aksjefond.

Blant kommunene på bunn av rangeringen er Nordland-kommuner og Finnmark-kommuner godt representert. Av de 30 kommunene nederst på kommunelisten, ligger halvparten i Nord-Norge. Aller lengst ned kommer Bø kommune i Vesterålen i Nordland med bare 1 818 kroner i aksjefond per innbygger. Rett over Bø på listen finner vi Kåfjord med et gjennomsnitt på 2.118 kroner og Nesseby med 2.369 kroner.

Ny generasjon med kvinner i spareførersetet?
På nasjonalt nivå er aldersgruppen 19-30 år den eneste aldersgruppen der kvinner har mer plassert i aksjefond (3 % av totalen) enn menn (2 % av totalen). Statistikken kan dermed tyde på at det kommer en ny generasjon aksjefondssparere der kvinnene sitter i førersetet.

De ivrigste kvinnelige aksjefondsparerne i alderen 19-30 år finner vi i Finnmark der kvinner eier 6 % pengene i aksjefond og menn eier 2 %. Kanskje tar dagens unge kvinner mer ansvar og har mer interesse for sparing enn tidligere generasjoner?

Alders- og kjønnsfordeling
Alder Kvinne Mann
0-18 år 2,1 % 2,2 %
19-30 år 2,8 % 2,3 %
31-45 år 6,3 % 11,4 %
46-60 år 11,5 % 23,0 %
60 + år 13,6 % 24,7 %
Hele landet 36,3 % 63,7 %


Men sitter på mest
Menn sitter på de største verdiene i aksjefond. Totalt sett eier menn 64 % av pengene som er plassert i aksjefond på landsbasis, mens kvinner eier 36 %. Kvinneandelen er størst i Finnmark der kvinner eier 41 % av pengene i aksjefond og lavest i Sogn og Fjordane der kvinner står som eier av 34 % av aksjefondspengene.