3,7 milliarder nye kroner inn i fond i august

Det ble kjøpt verdipapirfond for totalt 3,7 milliarder netto i august. Aksjefond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond hadde nettoinnsetninger, mens kombinasjonsfond hadde nettouttak.

Norske personkunder kjøpte verdipapirfond for rundt en halv milliard kroner netto i august. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Blant personkundene var det aksjefond som hadde størst nettotegning med 170 millioner kroner. Det ble nettotegnet pengemarkedsfond for 57 millioner, obligasjonsfond for 77 millioner og andre rentefond for 106 millioner kroner. 5,5 millioner kroner gikk ut av kombinasjonsfond.

Samtidig ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 360 millioner kroner netto. Dette omfatter innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap, livsforsikringsmidler med fondsvalg og individuell pensjonssparing (IPS). Mesteparten av nytegningen ble satt i aksjefond.

Proffene kjøpte for 2,7 milliarder

Norske institusjonskunder* nettotegnet verdipapirfond for 2,7 milliarder kroner den siste måneden. Av dette gikk 2,6 milliarder inn i rentefond og da hovedsakelig obligasjonsfond, mens 360 millioner ble tegnet i aksjefond.

Utenlandske kunder nettotegnet norske fondsandeler for 162 millioner kroner i august.

Vekst i forvaltningskapital på 5,2 prosent hittil i år

Totalt ble det tegnet fondsandeler for netto 3,7 milliarder kroner. Samtidig steg den totale forvaltningskapitalen her i landet med over 20 milliarder (1,7 %).

Så langt i år har forvaltningskapitalen steget med 60 milliarder kroner, tilsvarende 5,2 prosent og er nå på totalt 1 198 milliarder kroner.

Hele statistikken for august|Statistikk hittil i år

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93 41 92 65

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388