Årsstatistikk 2017: Et svært godt år for norske fondssparere

Aldri før har nordmenn kjøpt mer verdipapirfond enn i 2017. Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond økte med 157 milliarder kroner til 1 138 milliarder kroner i fjor.

Det viser den årlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Samlet nettotegning (tegning minus innløsning) i verdipapirfond utgjorde rekordhøye 60 milliarder kroner i 2017*.  Mest gikk inn i aksjefond (16,4 mrd.) etterfulgt av pengemarkedsfond (13,6 mrd.).

Norske personkunder nettotegnet verdipapirfond for 20,3 milliarder kroner i 2017, det høyeste beløpet siden 2005. Av dette gikk 9,5 mrd. inn i aksje- og kombinasjonsfond. Personkundenes plasseringer økte i verdi med totalt 43 milliarder kroner (22,2 %) til 235 milliarder kroner i løpet av fjoråret.

I tillegg ble det tegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 26 milliarder kroner. Det er mer enn en dobling i nettotegningen fra året før. Denne fondsgruppen består av bl.a. innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS) og har hatt en kraftig vekst siden den ble skilt ut som egen gruppe i statistikken i 2013. Da var forvaltningskapitalen på 72 milliarder. Ved utgangen av 2017 hadde den økt til 163 milliarder kroner.

De institusjonelle kundene** nettotegnet verdipapirfond for 19,5 milliarder kroner i 2017, mens utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 6 milliarder kroner.

Forvaltningskapitalen fordelt på fondsgrupper:

Et sterkt fondsår

– 2017 ble et sterkt fondsår. Ikke bare ble det tilført svært mye nye midler i verdipapirfond, men investorene har også fått solid avkastning på pengene sine, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
– Lanseringen av nye spareordninger som aksjesparekonto og IPS sammen med et fortsatt lavt rentenivå i 2017, har nok bidratt til at flere nordmenn velger å sette sparepengene sine i fond. Langsiktig sparing i fond er et trygt alternativ til banksparing hvor du samtidig kan forvente høyere avkastning over tid, sier Zakariassen.

God avkastning for fondssparerne

Av den totale økningen i forvaltningskapital på 157 milliarder kroner i 2017, var 50 milliarder nettotilførsel av nye midler, mens 107 milliarder kroner var avkastning for fondskundene***.

- Faste spareavtaler i aksjefond og kombinasjonsfond har vært svært lønnsomt de siste fem årene. I 2017 er det aksjefond som investerer i nye markeder som har gitt høyest avkastning med 29 prosent. De siste fem årene har nordiske aksjefond gitt 142 prosent avkastning samlet og 19,3 prosent i snitt per år, sier Zakariassen.

Statistikk:

Hele 2017

Desember 2017

Presentasjon: Det norske fondsmarkedet i tall - 2017 

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Bernt S. Zakariassen, bernt.zakariassen@vff.no  Tlf.: 934 19 265. Pressefoto for nedlasting.

Kommunikasjonsrådgiver Ida Aamodt-Hansen, ida.aamodt-hansen@vff.no  Tlf.: 971 85 388 

* Om vi ser bort fra 2014 der konserninterne omplasseringer hos et av medlemsselskapene gav store utslag på statistikken.

**«Norske institusjonelle kunder» er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

***Netto tegning av nye andeler på 60 milliarder kroner, fratrukket reinvesterte utbytter på 10 milliarder kroner.