Ny statistikk: 61 milliarder fondskroner på aksjesparekonto

Det har nå blitt opprettet over 338 000 aksjesparekontoer for aksjefond. Nå begynner det å haste med å utnytte gunstig skatteregel før nyttår.

Det har gått ett år siden aksjesparekonto (ASK) ble lansert. På denne kontoen kan du samle alle aksjefond og aksjer og kjøpe og selge andeler uten at det utløses gevinstskatt. 

Fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at det per 30. juni i år var opprettet 338 231 aksjesparekontoer her i landet. Totalt er det plassert 61,4 milliarder kroner på kontoene.

75 000 nye kontoer hittil i år

Det vil si at det er opprettet rundt 75 000 nye ASK-kontoer i første halvår i år. Statistikken viser kun plasseringer i verdipapirfond. Aksjesparekonto-midler plassert i enkeltaksjer kommer i tillegg. 

Av den totale forvaltningskapitalen, var 42 milliarder plassert i selskapenes egne fond (interne fond), mens 19 milliarder var plassert i fond forvaltet av andre selskaper (eksterne fond). 

Overgangsvindu stenges ved nyttår

Verdipapirfondenes forening forventer nå et rush av nye avtaler om aksjesparekonto frem mot nyttår. Da går fristen ut for å flytte eksisterende midler inn på aksjesparekontoen uten at du må betale skatt på opparbeidet gevinst.

– Hvis du ønsker å flytte eller samle dine eksisterende midler til ASK-konto hos en annen kontofører enn du benytter i dag, anbefaler vi deg å gjøre dette så snart som mulig. Overføring av midler kan nemlig ta litt tid om alle venter med å flytte til fristen nærmer seg, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening. 

Tabellen under viser hvor mange ASK-kontoer som er opprettet og hvor mye som er plassert i hvert enkelt selskap. Det er også oversikt over hvor mange tilgjengelige ASK-fond det enkelte selskap har. 

Fakta om aksjesparekonto:

  • En konto hvor du kan samle alle aksjefond og aksjer og kjøpe og selge andeler uten at det utløser gevinstskatt. 
  • Passer for de fleste som i dag sparer i aksjer og aksjefond og de som tenker å starte slik sparing.
  • Innen utgangen av 2018 kan du overføre eksisterende midler til aksjesparekontoen uten at det utløser gevinstbeskatning. Fra 2019 anses overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto som realisasjon. Du blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. 
  • Du får ikke fradrag for tap på investering på en aksjesparekonto før kontoen endelig avsluttes. Har du fond der du har urealiserte tap bør du vurdere å realisere andelene og få fradrag for tapet, før du reinvesterer midlene innenfor aksjesparekontoen. 
  • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet ditt uten at det utløses skatt. Det vil si, om du har kjøpt fond for 100.000 kroner og det har steget til 150.000 kroner, kan du ta ut 100.000 kroner uten beskatning. 
  • Det er kun aksjer og aksjefond med en aksjeandel over 80 prosent som kan være på en aksjesparekonto. Det vil si at kombinasjonsfond og rentefond må holdes utenfor. 
  • Du kan gi en aksjesparekonto som gave eller arv med skattemessig kontinuitet så lenge kontoen overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å splitte en aksjesparekonto i flere kontoer. Gjenlevende ektefelle kan sitte med aksjesparekontoen i uskifte uten at det utløser beskatning. Ved skilsmisse kan ektefellene bestemme at kontoen skal overføres til den annen ektefelle enn den er registrert på. Hele kontoen må overføres.
  • Du kan opprette flere aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere.

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93 41 92 65

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388