Årsstatistikk 2018: Børsuro ga labert årsresultat for fondssparerne

Da verdens børser raste de siste månedene i fjor, forsvant også årets avkastning for norske fondssparere. Fasiten for 2018 viser imidlertid en samlet nettotegning på 32 mrd. kroner for alle kundegrupper.

For norske personkunder endte året med et netto salg av fondsandeler på 4,1 milliarder kroner. Det er første gang siden finanskrisen i 2008 at personkundene solgte mer enn de kjøpte, året sett under ett.

Det viser markedsstatistikken for desember og hele 2018 fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

- Det ble en ruglete avslutning på børsåret, noe som gav store utslag på fondssparernes avkastning. Vi ser likevel at de fleste personkundene holdt hodet kaldt og satt gjennom stormen. Desembertallene isolert sett viser at personkundene nettotegnet for 0,8 milliarder kroner. Det meste av dette ble tegnet i aksjefond, der personkundene nettotegnet for en halv milliard kroner, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Han er ikke bekymret for nedsalget blant personkundene:

- Et samlet nettosalg på 4,1 milliarder av en beholdning på totalt 228 milliarder er forholdsvis beskjedent, sier Zakariassen. Den negative nettotegningen kan også i stor grad forklares ved at en nominee (forvalterregistrering) i juni 2018 flyttet midler fra et selskap som er medlem av VFF til et selskap som ikke er medlem av VFF. Hadde disse midlene fortsatt inngått i VFFs statistikk, ville nettotegningen trolig vært positiv, sier han.

Total nettotegning på 32 milliarder kroner

Samlet sett for alle kundegrupper ble det nettotegnet fondsandeler for 32 milliarder kroner i løpet av året. 8,5 milliarder kroner ble tegnet i aksje- og kombinasjonsfond og 23 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Det var særlig de institusjonelle kundene som sto for den positive tegningen med netto kjøp av fondsandeler for 17,4 mrd. kroner. Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Det ble også tegnet «pensjonsmidler med fondsvalg» for 15 milliarder kroner netto i 2018. Dette omfatter blant annet innskuddspensjon med fondsvalg, unit linked-produkter og individuell pensjonssparing (IPS).

Også utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond i fjor for 3,4 milliarder kroner netto. Dette er første gang siden 2013 at utenlandske kunder har hatt positiv årlig nettotegning i norske verdipapirfond.

Mest i aksjefond

Tabellen under viser fordelingen av midler i verdipapirfond. Rundt halvparten av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 27 prosent i obligasjonsfond og 9 prosent i pengemarkedsfond.


- Det lønner seg å spare langsiktig

Totalt for alle kundegrupper falt forvaltningskapitalen med 9,7 milliarder, tilsvarende 0,85 prosent i 2018. Forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 129 milliarder kroner.

- 2018 er en påminnelse om at sparing i aksje- og kombinasjonsfond bør være langsiktig. I 2018 har alle aksje- og kombifondsgrupper i snitt gitt negativ avkastning. Siste fem årene har imidlertid globale aksjefond gitt 10,0 % avkastning i snitt per år, mens norske aksjefond har gitt 8,8 %, sier Bernt S. Zakariassen.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 971 85 388