Årsstatistikk 2021: Rekordhøy sparing og solid avkastning i verdipapirfond i fjor

Det ble nettotegnet verdipapirfond for hele 140 milliarder kroner i 2021. Det aller meste ble satt i aksjefond.

Aldri før har det blitt kjøpt like mye verdipapirfond som i 2021. Gjennom koronapandemi og nedstengt samfunn har nordmenn spart rekordstore beløp i fond.

Personkundene sto for en nettotegning på 44 milliarder kroner i fjor. Av dette ble 32 milliarder kroner satt i aksjefond. Det er en dobling fra året før - som også var rekordhøyt. 6 milliarder ble tegnet i kombinasjonsfond, mens resten ble satt i ulike typer rentefond.
– Det har vært en formidabel utvikling i nordmenns verdipapirfondssparing det siste året. Etter det kraftige nedsalget i koronamåneden mars 2020, har det bare gått oppover for fondssparerne, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.
– Det er også mange flere som har fått øynene opp for fordelene med sparing i fond det siste året. Mens det tidligere var omtrent en av tre nordmenn som sparte i aksjefond, er det nå omtrent en av to, sier Zakariassen.
Kilde: VFF

Personkundenes forvaltningskapital i verdipapirfond er nå på 383 milliarder kroner, en økning på 98 milliarder fra 2020.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 25 milliarder kroner i 2021. Kategorien omfatter blant annet innskuddspensjonsordninger og individuell pensjonssparing (IPS). Norske personkunder hadde ved utgangen av året 327 milliarder kroner plassert i slike ordninger.

Tabellen under viser fordelingen av personkundenes plasseringer på ulike fondsgrupper ved utgangen av 2021. Over 70 prosent av den totale forvaltningskapitalen er plassert i aksjefond, etterfulgt av 16 prosent i kombinasjonsfond.

Proffene kjøpte aksje- og rentefond

De institusjonelle kundene nettotegnet verdipapirfond for hele 65 milliarder kroner i 2021 mot 8 milliarder i 2020. Av dette gikk 31 milliarder inn av aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble tegnet ulike typer rentefond for om lag 34 milliarder kroner. Institusjonelle kunder er de som ikke registrert med personnummer – typisk forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser og aksjeselskap.

Utenlandske kunder nettotegnet norske verdipapirfond for 5,8 milliarder kroner i 2021.

Kjøpte for 140 mrd. kroner totalt

Totalt for alle kundegrupper ble det nettotegnet verdipapirfond for 140 milliarder kroner 2021. 81 milliarder kroner ble tegnet i aksjefond, 6,4 milliarder i kombinasjonsfond og resten i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av 2021 på 1.809 milliarder kroner, en økning på 316 milliarder fra året før.

Kilde: VFF

Tabellen under viser utviklingen i den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond de siste 10 årene:

Kilde: VFF

Høyere risiko gir mer avkastning over tid

– I tillegg til at det var rekordhøy nettotegning i fjor, har fondssparerne fått god avkastning på pengene sine. De siste 5 årene har faste spareavtaler i fond vært svært lønnsomt og du har fått godt betalt for å ta den fornuftige risikoen, som langsiktig sparing i aksjefond innebærer, sier Bernt S. Zakariassen.
Globale og nordiske aksjefond har i snitt gitt høyest avkastning, med henholdsvis 90,6 og 90,8 prosent samlet avkastning de siste fem årene.

Rentefond har i samme periode gitt en mer beskjeden avkastning pga. lavt rentenivå i lang tid.

Tabellen viser uvektet gjennomsnittlig avkastning for ulike fondsgrupper i personkundemarkedet (min. tegningsbeløp < kr.100 000,-)


Hele 2021 | Statistikk for desember

Presentasjon: Fondsåret 2021 i tall

Kontaktpersoner:

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 93419265

Pressefoto til nedlasting

Portrett av Ida Aamodt-Hansen

Ida Aamodt-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver

ida.aamodt-hansen@vff.no

Mobil: 97185388