Proffene nettokjøpte, mens norske personkunder nettosolgte

Mens norske personkunder nettosolgte verdipapirfond for totalt 4,5 milliarder kroner i september, nettokjøpte institusjonskundene for 0,6 milliard kroner. Totalt endte september med nettosalg av verdipapirfond for 6,1 milliarder kroner.

September var preget av et urolig børsmarked og aksjekursene falt betydelig gjennom måneden.

Av personkundenes nettosalg på 4,5 milliarder, gikk om lag 3,6 milliarder ut av aksje- og kombinasjonsfond og 0,9 milliarder kroner ut av ulike typer rentefond. Norske personkunder har nå en forvaltningskapital i verdipapirfond på 330 milliarder kroner, en nedgang på 13,7 prosent fra starten av året.

I tillegg kommer 304 milliarder kroner i forvaltningskapital som er plassert i kategorien «pensjonsmidler med fondsvalg». Dette inkluderer blant annet innskuddspensjon og IPS (individuell pensjonskonto). Det ble nettosolgt pensjonsmidler for 1,9 milliarder kroner i september.

Proffene nettokjøpte for 0,6 milliarder

Institusjonskundene* nettokjøpte verdipapirfond for 0,6 milliarder kroner. Av dette ble det nettokjøpt 0,7 milliarder i aksje- og kombinasjonsfond, mens det ble nettokjøpt rentefond for 0,1 milliarder kroner.

57,6 milliarder ned fra forrige måned

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 1 600 milliarder kroner – en nedgang på 57,6 milliarder kroner fra forrige måned, eller 3,5 prosent. Hittil i år har forvaltningskapitalen blitt redusert med 208 milliarder kroner, eller 11,5 prosent.

Les også vårt råd til fondssparerne i urolige tider
.

Hele statistikken for september | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248