Sparing i urolige tider

Usikre tider og børsuro skaper store overskrifter i mediene. Det er lett å bli nervøs for den som sitter med andeler i verdipapirfond. Men vårt budskap er: Pust med magen, og ikke selg i panikk!

- Den langsiktige aksjefondsspareren bør forholde seg i ro, råder Zakariassen.

Det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du over tid kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen, sier Bernt Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Krigen i Ukraina, inflasjon og generelt mye usikkerhet har ført til røde tall på verdens børser. Mange fondssparere lurer nå på hvordan de skal forholde seg.

– Vårt råd er, som alltid, at den langsiktige aksjefondsspareren bør forholde seg i ro, sier Zakariassen.

Kursfall i aksjemarkedene kommer fra tid til annen, og noen ganger er fallene kraftige. Vi så det under dot.com-krisen på starten av 2000-tallet, vi så det igjen under finanskrisen i 2008 og sist vi så det var under koronakrisen i mars 2020.

Aksjemarkedet er aldri en rett linje
Urolige markeder er aldri hyggelig for den som sparer i fond, det er ingen som liker å se at pengene sine minker. Det ligger mye psykologi i aksjemarkedet, og det er fort gjort å la seg rive med når pessimismen råder. Men tålmodighet lønner seg på en børs som svinger, for et aksjemarked beveger seg aldri i en rett linje. På kort sikt svinger det opp og ned, men i det lange løp viser all historikk at aksjemarkedet stiger mer enn det faller. De aller fleste som har spart i fond over tid har opparbeidet seg en betydelig avkastning på sparepengene.

Vanskelig å «time» markedet
All erfaring tilsier at å treffe det beste tidspunktet for å gå ut og inn av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere.

– Det er vanskelig, tilnærmet umulig, å forutsi topper og bunner. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene, sier Zakariassen.

Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten. Den mest fornuftige tilnærmingen for de som sparer langsiktig i aksje- eller kombinasjonsfond er derfor å legge til grunn at markedet er uforutsigbart på kort sikt, og at det er svært vanskelig å spå utviklingen i aksjemarkedet fremover.

Vær tålmodig
Det er din egen tidshorisont og økonomiske situasjon som avgjør om du bør spare i aksjefond, ikke den rådende stemningen i aksjemarkedet. Beløpene du sparer i aksjemarkedet skal ikke være penger du trenger for å få hverdagsøkonomien til å gå rundt. Hvis aksjer er riktig spareform for deg bør du holde deg der uavhengig av om markedet stiger eller synker for øyeblikket.

Fornuftig aksjefondssparing i gode og dårlige tider:

  • Gå gradvis inn
  • Fortreng markedsstøyen underveis
  • Gå gradvis ut

Spar motsyklisk med spareavtale
De siste årene har vi sett at flere og flere personkunder inngår avtale om en månedlig sparing, hvor det trekkes et fast beløp fra konto og settes i aksjefond. For langsiktige småsparere er en fast spareavtale den aller enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid. Med en spareavtale trekkes et fast beløp hver måned fra din konto og settes i aksjefond. På den måten sparer du jevnt og trutt, også i tider med dyster stemning i aksjemarkedene. Enkelt og greit - og helt etter oppskriften!

Foreningens markedsstatistikk gir deg en samlet oversikt over tegning, innløsning, forvaltningskapital med mer i det norske verdipapirfondsmarkedet:

Hele statistikken for september | Statistikk hittil i år