Nettotegnet verdipapirfond for 5,9 milliarder i november 

Det ble totalt nettotegnet verdipapirfond for 5,9 milliarder kroner i november. Forvaltningskapitalen steg med 4 prosent til 1.929 milliarder kroner forrige måned. 

Norske fondssparere fortsetter å putte nye penger inn i verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 5,9 milliarder kroner i løpet av november. Av dette ble 0,2 milliarder plassert i aksjefond, mens 5,8 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen steg gjennom måneden med 4 prosent til 1.929 milliarder kroner. Så langt i år er den totale forvaltningskapitalen steget med 283 milliarder kroner, tilsvarende 17 prosent.

Norske personkunder nettokjøpte for 1,4 mrd.

Norske personkunder nettokjøpte verdipapirfond for 1,4 milliarder kroner i november. Av dette ble 0,5 milliarder plassert i aksjefond og om lag 1 milliard plassert i ulike rentefond. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 426 milliarder kroner, en økning på 4,75 prosent fra forrige måned, og 23,5 prosent så langt i år.

Det ble totalt nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg, som blant annet omfatter innskuddspensjon og individuell pensjonssparing, for om lag 4 milliarder kroner i november. Av dette ble 2,4 milliarder plassert i aksjefond, og 1,6 milliarder i rentefond.

Også øvrige kundegrupper nettokjøpte

De institusjonelle kundene*, det vil si blant annet forsikringsselskap, pensjonskasser og kommuner, nettokjøpte verdipapirfond for 0,5 milliarder kroner i november. Av dette ble det nettosolgt aksjefond for 2,5 milliarder, mens det ble plassert 3 milliarder i ulike rentefond.

Institusjonskundene har nå en forvaltningskapital på 986 milliarder kroner totalt, en økning på 11,2 prosent så langt i år.

Utenlandske kunder nettokjøpte verdipapirfond for totalt 0,1 milliarder kroner i november.

Hele statistikken for november | Statistikk hittil i år

*Norske institusjonelle kunder er definert som norske kunder som ikke er registrert med personnummer. Typisk er dette forsikringsselskap, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller aksjeselskap.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no 

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248