2024 startet med høy nettotegning - samlet forvaltningskapital har for første gang passert 2000 milliarder

En sterk start på året bidro til at norske verdipapirfond for første gang passerte en samlet forvaltningskapital på 2000 milliarder. Dette er en økning på 15,5 prosent fra samme periode i fjor.

Det nye året fortsatte slik det forrige sluttet, med høy nettotegning i verdipapirfond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder fortsetter sin sparing

Norske personkunder forsetter å plassere penger i verdipapirfond, og i januar ble det nettotegnet for 4,5 milliarder. Av dette ble 2,5 milliarder tegnet i aksjefond og om lag 2 milliarder i ulike rentefond. Den totale forvaltningskapitalen er nå på 482 milliarder kroner.
- Etter å ha avsluttet fjoråret veldig sterkt, har vi vært spente på å se om den positive trenden ville fortsette, noe tallene fra årets første måned tyder på, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.
I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 3,5 milliarder kroner. Her inngår blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS).

«Proffene» kjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap nettotegnet verdipapirfond for 12,5 milliarder kroner i januar. Det ble nettotegnet aksjefond for 7,7 milliarder, og rentefond for 5,1 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 0,2 milliarder kroner i januar.

Total nettotegning på over 20 mrd.

Totalt for alle kundegrupper ble det i januar nettotegnet verdipapirfond for 20,3 milliarder kroner. Av dette ble 11,2 milliarder satt i aksjefond og 9,5 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er for første gang over 2.000 mrd. Ved utgangen av januar 2024 er 2.024 milliarder kroner plassert i verdipapirfond, en økning på 52 milliarder, eller om lag 3 prosent fra desember.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er for første gang over 2.000 mrd.

Skift i rapportert forvaltningskapital som følge av nye retningslinjer

For å sikre «lik rapportering av like midler» til foreningens markedsstatistikk fra alle medlemsselskapene, er det med virkning fra januar i år etablert nye retningslinjer for rapportering av midler plassert via forvalterregistrering (nominee). Det er i tillegg også foretatt noe reklassifisering av andre midler fra noen av selskapene. En endring av denne typen skaper «støy» i fordelingen av forvaltningskapital mellom de ulike delmarkedene i statistikken.

Samlet forvaltningskapital er ikke påvirket av dette skiftet, men endringene innebærer at forvaltningskapitalen har økt mer enn det nettotegningen og markedsutviklingen skulle tilsi for «norske personkunder» og «pensjonsmidler med fondsvalg». Tilsvarende har forvaltningskapitalen blitt redusert mer enn det nettotegningen og markedsutviklingen skulle tilsi for «norske institusjonskunder» og «utenlandske kunder» *.

*Er det spørsmål knyttet til nye retningslinjer ta kontakt med Direktør i VFF, Christian Henriksen, christian.henriksen@vff.no

Portrett av Bernt s. Zakariassen

Bernt s. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Christian Henriksen

Christian Henriksen

Direktør

christian.henriksen@vff.no

Mobil: 922 91 888

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Tlf: 450 12 248

Relaterte saker

Årsstatistikk 2023: Sterk avslutning på året

2023 avsluttet overraskende sterkt med en samlet nettotegning i desember på totalt 24,5 milliarder kroner. Totalt i 2023 ble det nettotegnet norske verdipapirfond for om lag 68 milliarder kroner, den tredje høyeste årlige nettotegningen som er registrert av VFF.

Les mer