Fortsatt høy nettotegning i aksjefond blant norske personkunder

Etter flere måneder med høy interesse for verdipapirfond, holdt norske fondssparere koken oppe også i mars. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Av personkundenes totale nettotegning på 4,4 milliarder, ble 3,7 milliarder kroner satt i aksjefond, mens 0,6 milliarder kroner ble satt i ulike typer rentefond.

12,6 mrd. inn hittil i år

Så langt i år har personkundene tegnet fondsandeler for 12,6 milliarder kroner netto, av dette er 9,1 milliarder plassert i aksjefond. Den totale forvaltningskapitalen til denne kundegruppen har i perioden steget med 19,4 prosent eller 84 milliarder kroner til totalt 519 milliarder kroner.

Kilde: VFF

Samtidig ble det i mars totalt nettokjøpt pensjonsmidler med fondsvalg for 2,2 milliard kroner. Denne kategorien omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjonskunder nettokjøpte aksjefond

De institusjonelle kundene, som blant annet omfatter kommuner, forsikringsselskap, pensjonskasser og aksjeselskap, nettokjøpte aksjefond for om lag 1 milliard i mars. Men ser vi på totalen, medførte nettosalg av rentefond til at det samlet ble nettosolgt verdipapirfond for 1,9 milliarder kroner i mars for denne kundegruppen.

Utenlandske kunder nettokjøpte

Statistikken viser at utenlandske kunder nettokjøpte norske verdipapirfond for 1 milliard kroner i mars. Det meste av dette ble plassert i aksjefond.

Stor interesse for aksjefond

Totalt for alle kundegrupper ble det nettokjøpt verdipapirfond for 5,7 milliarder kroner i mars. Av dette ble det meste plassert i aksjefond, 5 milliarder kroner, mens 0,4 milliarder ble plassert i ulike rentefond.

Hittil i år har det blitt nettotegnet norske verdipapirfond for 32 milliarder kroner. Den totale forvaltningskapitalen har steget med 176 milliarder til 2148 milliarder kroner.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248