Fortsatt høy tegning i aksjefond i mai

Samlet nettotegning i aksjefond i mai var 8,1 mrd. kroner. Av dette utgjorde personkundenes nettotegning 6,1 milliarder kroner.

Mai ble nok en god måned for norske personkunder.

Totalt nettotegnet norske personkunder verdipapirfond for 6,9 milliarder kroner i mai. Av dette ble 6,1 milliarder kroner plassert i aksjefond og 0,8 milliarder i ulike typer rentefond. [1]

Forvaltningskapitalen til personkundene er nå på 535 milliarder kroner, en økning på 100 milliarder, eller 23 prosent, hittil i år.

Dette fremgår av den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).
Den siste tiden har vi sett en betydelig økning i nettotegningen i aksjefond blant norske personkunder. Det er vanskelig å peke på en eksakt årsak til denne utviklingen, men vi liker å tro at flere har forstått at sparing i aksjefond er en svært fornuftig langsiktig spareform, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen.
I tillegg ble det i mai nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 3,4 milliarder kroner. Denne kategorien omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjonskunder nettosolgte

De institusjonelle kundene nettosolgte verdipapirfond for om lag 1 milliard kroner i mai. Av dette beløpet ble det tegnet rentefond for 0,6 milliarder, mens det ble nettosolgt aksjefond for 1,5 milliarder.

De utenlandske kundene nettokjøpte norske verdipapirfond for om lag 1 milliard kroner i mai.

Total nettotegning på 10,3 milliarder

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 10,3 milliarder kroner forrige måned. Av dette ble det nettotegnet aksjefond for 8,1 milliarder, mens det ble tegnet rentefond for 2,3 milliarder kroner netto.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for om lag 50 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen er nå på totalt 2 179 milliarder kroner, en økning på 207 milliarder, eller 10,5 prosent, siden årsskiftet.

Markedsstatistikk siste måned | Markedsstatistikk hittil i år

[1] Om lag 4 mrd. av denne nettotegningen skyldes en definisjonsmessig omlegging av statistikken i januar 2024 som innebærer at midlene har blitt registrert som innløst på institusjonssiden og tegnet på personkundesiden. Det påvirker ikke de totale tegningstallene, men medfører altså isolert sett høyere nettotegning på personkundesiden.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248