Høy nettotegning i aksjefond i februar 

Samlet sett ble det nettokjøpt verdipapirfond for 6,3 milliarder kroner i februar, herav 3,6 milliarder kroner fra norske personkunder.

Interessen for verdipapirfond, særlig aksjefond, fortsetter også i februar. Det viser den månedlige statistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Norske personkunder nettotegnet aksjefond

Av personkundenes nettotegning på 3,6 milliarder i februar, ble 2,9 milliarder plassert i aksjefond. Så langt i år har norske personkunder nettotegnet aksjefond for 5,4 milliarder kroner.
- Personkundene fortsetter sin nettotegning i aksjefond, og vi er spente på om denne trenden vil fortsette, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF. Ser vi bort fra 2020 og 2021, som skiller seg ut på grunn av koronapandemien, er nettotegningen de to første månedene i år høy sammenlignet med tidligere år, avslutter Zakariassen.

Norske personkunder akkumulert nettotegning aksjefond 2013 - feb. 2024 (tall i millioner). Kilde: VFF.

Norske personkunder har nå en total forvaltningskapital i norske verdipapirfond på 497 milliarder kroner, som er en økning på 15,4 milliarder, eller 3,2 prosent fra forrige måned.

I tillegg ble det nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for om lag 6 milliarder kroner. Det inkluderer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Forvaltningskapitalen i denne kategorien er på 453 milliarder kroner, en økning på 16 milliarder fra forrige måned.

Også institusjonelle kunder nettotegnet aksjefond

De institusjonelle kundene, som pensjonskasser, kommuner, forsikringsselskap og aksjeselskap, nettosolgte verdipapirfond for 0,4 milliarder kroner i februar. Det ble imidlertid nettokjøpt aksjefond for 3 milliarder kroner, mens det netto ble solgt rentefond for 3,5 milliarder kroner.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for 2,8 milliarder kroner i februar.

Total nettotegning på 6,3 milliarder

Totalt for alle kundegrupper ble det i februar nettotegnet verdipapirfond for 6,3 milliarder kroner. Av dette ble 9,8 milliarder plassert i aksjefond, mens det ble nettosolgt rentefond for 3,6 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 2 075 milliarder kroner, en økning på 50,5 milliarder, eller 2,5 prosent fra forrige måned.

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S-K Sønnervik

Solveig S-K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248

Relaterte saker