Personkunder nettokjøpte aksjefond for 2,7 milliarder i april

Også i april var det god fart i aksjefondssparingen til Ola og Kari Nordmann. Norske personkunder fortsatte å nettokjøpe aksjefond, slik de har gjort de siste månedene. Totalt tegnet personkundene verdipapirfond for 3,7 milliarder kroner netto.

April viste god nettotegning i aksjefond.

Av norske personkunders totale nettotegning på 3,7 milliarder kroner, ble 2,8 milliarder satt i aksje- og kombinasjonsfond, og 0,9 milliarder ble plassert i ulike typer rentefond.

Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Totalt har personkundene nå en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner i norske verdipapirfond.
- Norske personkunder hadde nok en måned med positiv nettotegning i aksjefond. Tallene så langt i år tyder på at de fleste holder fast ved sin månedlige sparing, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

I tillegg ble det i april nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 0,3 milliarder i april. Denne kategorien omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjonskunder nettokjøpte rentefond

Norske institusjonskunder, som blant annet omfatter kommuner, forsikringsselskap, pensjonskasser og aksjeselskap, nettokjøpte norske verdipapirer for 1,8 milliarder kroner i april. Det ble nettokjøpt rentefond for om lag 4 milliarder, mens det ble nettosolgt aksjefond for 2,2 milliarder i denne kundegruppen.

Norske institusjonskunder har nå en samlet forvaltningskapital på 1.036 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,4 prosent så langt i år.

Utenlandske kunder nettokjøpte verdipapirer for 1,4 milliarder i april, og har nå en samlet forvaltningskapital på 116 milliarder kroner.

Total nettotegning på 7,2 milliarder

Totalt i april ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 7,2 milliarder kroner. 5,9 milliarder ble tegnet i rentefond, mens det ble nettokjøpt aksje- og kombinasjonsfond for 1,8 milliarder kroner.

Totalt er forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond på 2.151 milliarder kroner. Det er en økning på 179 milliarder kroner, eller 9 prosent fra inngangen til året.

Markedsstatistikk siste måned | Markedsstatistikk hittil i år

Portrett av Bernt S. Zakariassen

Bernt S. Zakariassen

Administrerende direktør

bernt.zakariassen@vff.no

Mobil: 934 19 265

Portrett av Solveig S.K Sønnervik

Solveig S.K Sønnervik

Kommunikasjonsrådgiver

solveig@vff.no

Mobil: 450 12 248

Relaterte saker