Presentasjoner

Presentasjoner fra Fondsdagen 2024

Velkommen
Styreleder i VFF

Norsk kapitalforvaltning sett fra Finanstilsynet
Per Mathis Kongsrud, tilsynsdirektør


Natur og næringsliv
Idar Kreutzer, områdedirektør NHO og medlem av Naturrisikoutvalget


Klima til besvær – veivalg for klimapolitikken mot 2050

Ola Kvaløy, professor UiS og medlem av Klimautvalget 2050


Klimautvalget 2050 og Naturrisikoutvalget – relevans for bransjen?
Kiran Aziz, KLP Kapitalforvaltning, og Marte Storaker, Odin Forvaltning

Kapitalforvaltningsbransjens betydning for Norge
Geir Indrefjord, statssekretær i Finansdepartementet

EU-reguleringer – hva har vi i vente?
Kjersti Trøbråten og Didrik Løvvik, Wiersholm

Rik på renter
Pål Ringholm, Investeringsdirektør/viseadministrerende i PKH

Tigeren og elefanten: Blir India like viktig som Kina
Torbjørn Færøvik, journalist og forfatter

For å få tilsendt presentasjoner fra Fondsdagen 2024, ta kontakt med: Solveig@vff.no