Program

Fondsdagen 14. mars 2024

Program Fondsdagen 2024, endringer kan forekomme.

11.30 – 12.00: Registrering, lett servering
Dagens konferansier, Anita Hoemsnes (DN)

12.00 – 12.10: Velkommen
Styreleder i VFF

12.10 – 12.40: Norsk kapitalforvaltning sett fra Finanstilsynet
Per Mathis Kongsrud, tilsynsdirektør

12.40 – 13.10: Natur og næringsliv
Idar Kreutzer, områdedirektør NHO og medlem av Naturrisikoutvalget


13.10 – 13.40: Klima til besvær – veivalg for klimapolitikken mot 2050
Ola Kvaløy, professor UiS og medlem av Klimautvalget 2050

13.40 - 14.00: Klimautvalget 2050 og Naturrisikoutvalget – relevans for bransjen?
Kiran Aziz, KLP Kapitalforvaltning, og Marte Storaker, Odin Forvaltning

14.00 – 14.30: Pause

14.30 – 15.00: Kapitalforvaltningsbransjens betydning for Norge
Geir Indrefjord, statssekretær i Finansdepartementet

15.00 – 15.45: EU-reguleringer – hva har vi i vente?
Kjersti Trøbråten og Didrik Løvvik, Wiersholm

15.45 – 16.15: Pause

16.15 – 16.45: Rik på renter
Pål Ringholm, Investeringsdirektør/viseadministrerende i PKH

16.45 – 17.15: Tigeren og elefanten: Blir India like viktig som Kina
Torbjørn Færøvik, journalist og forfatter

Fra ca. 17.15: Mat og mingling

Av miljøhensyn vil også årets Fondsdag være papirfri, og det vil derfor ikke bli delt ut program ved ankomst, men være tilgjengelig på navneskilt.