Tidligere arrangementer

Her finner du oversikt over avholdte arrangementer i regi av VFF.

Frokostmøte om EUs offentliggjøringsforordning

VFF og Norsif arrangerte fredag 6. januar 2023 et frokostmøte om EUs offentliggjøringsforordningen. Opptak og presentasjoner fra arrangementet finner du her.

Complianceseminar 2022

Onsdag 19. oktober arrangerte VFF sitt årlige complianceseminar. Presentasjoner fra dagen finner du her.

Velkommen til fondsdagen 2022

Fondsbransjens årskonferanse, Fondsdagen 2022, ble arrangert på Hotel Bristol i Oslo 19. mars 2022. Les mer her.

Kurs for nyansatte i fondsbransjen 20. jan. 2022

Verdipapirfondenes forening (VFF) inviterte til webinar for nyansatte i fondsbransjen 20. januar 2022. Presentasjoner og opptak finner du her (for medlemmer).

Complianceseminar 4. november 2021

Torsdag 4. november 2021 arrangerte VFF sitt årlige complianceseminar. Presentasjoner fra dagen finner du her.

Norsif og VFFs webinar om EUs offentliggjøringsforordning

VFF og Norsif avholdt onsdag 24. februar et webinar om implementering av SFDR (offentliggjøringsforordningen). Her finner du opptak og presentasjoner fra webinaret.

Webinar: hvordan påvirket pandemien den norske fondsbransjen?

Verdipapirfondenes Forening (VFF) og Finansanalytikerforeningen (NFF) inviterte 4. februar 2021 til webinar om en ny rapport om koronapandemiens konsekvenser for fondsbransjen. Opptak og presentasjoner finner du her.

Complianceseminaret 2020

VFF avholdt 4. og 5. november 2020 det årlige seminaret om compliance og operasjonell risiko. Presentasjoner og opptak fra seminaret finner du her.

Webinar om EUs offentliggjøringsforordning

Fredag 4. september 2020 avholdt foreningen et webinar om EUs handlingsplan for bærekraftig finans med spesielt fokus på den nye offentliggjøringsforordningen. Presentasjoner og opptak fra webinaret finner du her.

Webinar med Finanstilsynet om returprovisjon

Torsdag 25. juni 2020 arrangerte foreningen et webinar sammen med Finanstilsynet om forvaltningsselskapenes betaling for distribusjon. Se opptaket her.

Complianceseminar 2019

Foreningen avholdt sitt årlige complianceseminar tirsdag 29. oktober 2019 hos KLP. Presentasjonene fra dagen kan lastes ned her.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

NUES, Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, inviterte til sitt årlige forum for eierstyring og selskapsledelse 23. oktober. Les mer

Fondsdagen 2019

Fondsbransjens årskonferanse, Fondsdagen 2019, ble arrangert på Hotel Bristol i Oslo 28. mars 2019. Les mer.

Kurs for nyansatte i fondsbransjen

Verdipapirfondenes forening inviterte til kurs for nyansatte i fondsbransjen fredag 25. januar 2019. Les mer.

EFAMA Investment Management Forum

EFAMAs årlige Investment Management Forum ble i år avholdt 7. og 8. november i Brüssel. Les mer.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

NUES arrangerer årlig "Forum for eierstyring og selskapsledelse" for å informere om sitt arbeid og for å bidra til debatt om eierstyring og selskapsledelse. Årets forum ble avholdt onsdag 17. oktober kl. 09.00 – 11.30 på Bjørvika konferansesenter.Les mer.

Complianceseminar 2018

Årets heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko ble avholdt 6. september 2018 i DNBs lokaler i Bjørvika. Les mer.

God skikk-seminar med FinAut

I forbindelse med implementering av den "nye" bransjenormen God skikk, inviterte FinAut til en God skikk - dag onsdag 30. mai 2018 på Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo Les mer.

Fondsdagen 2018

Fondsbransjens årskonferanse 2018 ble avholdt på Hotel Bristol 14. mars. Les mer og last ned presentasjonene.

Kurs for nyansatte i fondsbransjen

Verdipapirfondenes forening avholdt tirsdag 5. desember 2017 kurs for nyansatte i fondsbransjen. Les mer.

NUES' Forum 2017

Yngve Slyngstad, Øystein Stray Spetalen, Harald Norvik og Knut Olav Rød (BCG) bidrar alle på årets Forum for eierstyring og selskapsledelse. Forumet ble arrangert torsdag 12. oktober 2017 kl 8.30-11.30 i Næringslivets Hus i Oslo.

Program finner du her.

Heldagsseminar om compliance og operasjonell risiko

Seminaret ble avholdt mandag 18. september 2017 i Storebrands lokaler på Lysaker.Presentasjoner fra dagen finner du her.

Skatteseminar med PwC

I samarbeid med Advokatfirmaet PwC avholdt Verdipapirfondenes forening skatteseminar torsdag 11. mai 2017. Medlemmer i VFF kan laste ned presentasjonen fra dagen her.

Fondsdagen 2017

Fondsbransjens årskonferanse ble avholdt på Hotel Bristol torsdag 30. mars 2017.Les mer og last ned presentasjonene her.

Kurs for nyansatte i fondsbransjen

16. februar 2017 arrangerte VFF halvdagskurs for nyansatte i fondsbransjen, kl. 12-15.30. Les mer her.

Complianceseminar

24. november 2016 avholdt VFF, i samarbeid med foreningens complianceutvalg, seminar om compliance og operasjonell risiko. Seminaret ble holdt i KLPs lokaler i Bjørvika i Oslo. Presentasjonene finner du her.

NUES’ Forum 10. november 2016

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) avholdt det årlige «Forum for eierstyring og selskapsledelse». Torsdag 10. november 2016 kl 8.30-11.30 i Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 i Oslo.

Fondsdagen 2016

Fondsbransjens årskonferanse ble avholdt 20. april 2016 på Hotel Bristol. Presentasjonene fra dagen finner du her.

Skatteseminar

I samarbeid med PWC holdt Verdipapirfondenes forening skatteseminar tirsdag 15. desember klokken 08.30 – 11.00. Presentasjonen fra dagen kan du laste ned her.

Forum for eierstyring og selskapsledelse

10. desember 2015.

Complianceseminar

1. september 2015 arrangerte Verdipapirfondenes forening, i samarbeid med foreningens complianceutvalg seminar om compliance og operasjonell risiko.

​Seminar om styret og styrearbeid

VFF arrangerte halvdagsseminar om styret og styrearbeid i fondsforvaltningsselskap mandag 24. august 2015. Presentasjonene fra seminaret finner du her.

Fondsdagen

Fondsbransjens årskonferanse

Fondsdagen 2014
Fondsdagen 2013
Fondsdagen 2012

Seminaret «Verdipapirfond fra A til Å»

Verdipapirfondenes forening holdt 17. juni 2013 et seminar med tittelen «Verdipapirfond fra A til Å». Her finner du presentasjonene fra seminaret. Presentasjonene finner du her